Öron-, näsa- och halssjukvård

Undersökning av öron
Kliniken har mottagningar dagtid på alla tre sjukhusen i länet. Foto: Johan W Alby

Öron-, näs- och halskliniken är en länsklinik som bedriver diagnostik, medicinsk och kirurgisk behandling av akuta och kroniska sjukdomar och skador i öron-, näs- och halsområdet.

Kliniken har mottagningar dagtid på alla tre sjukhusen i länet. På Länssjukhuset Ryhov finns även akut öron-, näs- och halsmottagning som tar emot akut sjuka patienter dygnet runt.

Enklare operationer utförs på alla tre sjukhusen och mer avancerade ingrepp görs på Länssjukhuset Ryhov. Där finns även vårdplatser för vuxna och barn som är i behov av sjukhusvård.

På Länssjukhuset Ryhov finns också mottagningar  med särskild kompetens för tumörsjukdomar (ÖNH onkologi), sjukdomar i näsa och bihålor (rhinologi), balanssjukdomar (otoneurologi), röst och sväljnings sjukdomar (dysfagi och foniatri), sjukdomar i hörsel och mellanöron ( audiologi och öronkirurgi). Där behandlas även frakturer och skador inom ansiktet (traumatologi).

Audionommottagningarna i Jönköping, Värnamo och Nässjö utför hörseltester och anpassar hörhjälpmedel. Hörseldiagnostik för små barn och hörselteknisk avdelning finns på Länssjukhuset Ryhov.

På alla tre orterna finns sömnapnémottagning som utreder och behandlar patienter med nattliga andningsuppehåll, så kallad sömnapné.