Öron-, näs- och halskliniken som arbetsplats

Öronundersökning
Foto: Johan W Avby

Öron-, näs- och halskliniken har verksamhet på alla tre sjukhusen i Region Jönköpings län. Våra medarbetare tar hand om patienter med sjukdomar och skador i öron-, näs- och halsområdet. Vi erbjuder vård med hög patientsäkerhet och god tillgänglighet på våra öron-, näs- och halsmottagningar, audionommottagningar och sömnapnémottagningar.

På Länssjukhuset Ryhov i Jönköping är vi cirka 60 medarbetare inom olika yrkesgrupper, varav 15 på audionommottagningen. På Höglandssjukhuset är vi omkring 25 medarbetare, varav nio arbetar på audionommottagningen i Nässjö, och på Värnamo sjukhus är vi omkring 25 medarbetare, varav åtta på audionommottagningen. 

Vi erbjuder

Kliniken har en kompetensbredd som står sig väl i jämförelse med andra länssjukhus i landet. Våra läkare är subspecialiserade inom en rad områden, som tumörsjukdomar, rhinologi, obstruktiv sömnapné, otoneurologi, öronkirurgi, audiologi och traumatologi.
För vårdpersonalen finns profilering inom bland annat rhinologi, onkologi, yrsel och tinnitus.

Hos oss är alla medarbetare lika viktiga och du blir del av en arbetsgrupp med god gemenskap. Vi är positiva till utbildning och kompetensutveckling och vi uppmuntrar våra medarbetare att forska.

Yrkes hos oss

  • audionomer
  • hörselvårdstekniker
  • läkare
  • sjuksköterskor
  • undersköterskor
  • vårdadministratörer

Att jobba hos oss

Öron-, näs- och halskliniken är en länsklinik och vi har ett tätt samarbete mellan de tre sjukhusen. Vi utreder och behandlar patienter i alla åldrar med sjukdomar och skador i öron-, näs- och halsområdet.

På audionommottagningen tar vi emot patienter med nedsatt hörsel och patienter som behöver hörhjälpmedel. På vår sömnapnémottagning utreder och behandlar vi patienter med nattliga andningsuppehåll, så kallad sömnapné.

Hos oss är det viktigt med goda medicinska resultat och att ha ett personcentrerat arbetssätt, men också forskning och möjlighet för medarbetarna att förverkliga idéer om utveckling och att driva förbättringsarbete.

Vi utvecklar och utvecklas

Vi arbetar kontinuerligt med att utveckla samarbetet mellan klinikerna på länets tre sjukhus. Det är självklart att våra medarbetare ska kompetensutvecklas, både genom gemensamma utvecklingsdagar på kliniken och genom fortbildning. Medarbetarna är delaktiga klinikens utvecklingsarbete.