Operation- och intensivvård

Läkare utför operation, närbild på läkarna
Operationer görs inom kirurgi, gynekologi, urologi, ögon, öron- näsa och hals, tand- och käkkirurgi, ortopedi och neuroortopedi. Foto: Johan W Alby

Operations- och intensivvårdsklinikerna bedriver operationssjukvård, övervakar och intensivvårdar patienter vars livsviktiga kroppsfunktioner sviktar.

Klinikerna söver och bedövar inför operationer för både inneliggande patienter och för patienter vid dagkirurgi, samt medverkar vid akuta insatser som traumalarm och hjärtstillestånd.

Andra uppdrag är anestesi vid röntgenundersökningar och endoskopi, smärtlindring vid exempelvis förlossning, ECT-behandlingar och medverkan vid sjuktransporter av svårt sjuka patienter.

Operationer görs inom kirurgi, gynekologi, urologi, ögon, öron- näsa och hals, tand- och käkkirurgi, ortopedi och neuroortopedi.

Inom operations- och intensivvården finns narkosmottagning, smärtbehandling, uppvakning och sterilteknik. Det finns sju intensivvårdsplatser på Länssjukhuset Ryhov och fyra vardera på Höglandssjukhuset och Värnamo sjukhus.