Operations och intensivvårdskliniken på Höglandssjukhuset Eksjö som arbetsplats

Operationspersonal
Operations- och intensivvårdskliniken är en högteknologiskt avancerad specialistklinik. Vi samarbetar med många av sjukhusets andra kliniker och har alltid patientens bästa i fokus. Foto: Johan W Avby

Operations- och intensivvårdskliniken är en av Höglandssjukhusets största kliniker med cirka 220 medarbetare inom intensivvård, anestesi, operationssjukvård, postoperativ vård, sterilteknik och vårdadministration.

Vår ambition är att vara en klinik i framkant och ett föredöme när det gäller kvalitet och arbetsmiljö. Vi arbetar aktivt med områden som arbetsmiljö, patientsäkerhet och hållbart yrkesliv. Kliniken flyttade in i helt nya lokaler år 2020 och är nu en av Sveriges mest moderna operations- och intensivvårdskliniker.

Vi erbjuder

Vi samarbetar med alla sjukhusets kliniker och är en aktiv del av både planerad och akut vård på sjukhuset. Operations- och intensivvårdskliniken är en arbetsplats med stora möjligheter till ett engagerande arbete, där du som medarbetare utvecklas och kan välja olika inriktningar inom samma klinik.

Du kommer till ett öppet arbetsklimat med ständig fokus på värdegrund och gott bemötande. I vår högteknologiskt avancerade klinik får du mycket kunskap om medicinteknisk utrustning. Med en god fysisk och psykosocial arbetsmiljö skapar vi en attraktiv arbetsplats för dig som arbetar här.

Som nyanställd hos oss får du en individanpassad introduktion. Vi arbetar aktivt för att mentorskap ska vara ett stöd för dig under första året. Kliniken satsar på kontinuerlig rekrytering, utveckling och utbildning som till exempel:

 • För dig som är sjuksköterska erbjuder vi traineeprogram samt möjlighet att utbilda dig till specialistsjuksköterska med bibehållen lön vilket kallas utbildningsanställning.
 • Vi uppmuntrar till fördjupningskurser inom anestesi, operation samt intensivvård och ser gärna att våra sjuksköterskor utvecklar sitt handledarskap av nya kollegor genom att genomföra handledarutbildning.
 • Vi bedriver ST-utbildning för läkare inom anestesi och intensivvård.
 • För dig som är anestesiläkare har vi även fokus på fortsatt kompetensutveckling efter specialistexamen. Detta sker genom utbyte med andra sjukhus, självstudier och kurser.
 • Vi förordar att undersköterskor får möjlighet att gå yrkeshögskoleutbildning inom operation, anestesi och intensivvård.
 • Instrumenttekniker på steriltekniska enheten erbjuder vi att studera till steriltekniker.
 • Vi har ett nära samarbete mellan administrativ personal och yrkeshögskoleutbildningen på Internationella Handelshögskolan i Jönköping

Yrken hos oss 

 • anestesiläkare, specialist inom anestesi och intensivvård samt ST-läkare inom samma område
 • administrativa assistenter
 • sjuksköterskor med vidareutbildning inom operation, anestesi eller intensivvård 
 • steriltekniker alternativt instrumenttekniker
 • undersköterskor
 • vårdadministratörer

Att jobba hos oss

Vi har ett patientcentrerat arbetssätt och har både kompetens och möjlighet att fokusera på få patienter åt gången. En god upplevelse för patienten i en svår situation är vårt fokus. Patienterna på vår klinik ska få rätt vård och behandling i rätt tid utifrån sina behov.

På operations- och intensivvårdskliniken arbetar vi i olika team, både inom enheten och kliniken. Vi har cirka 220 medarbetare med de kunskaper och kompetenser våra patienter behöver.

På operations- och intensivvårdskliniken arbetar vi i olika team, både inom enheter och inom kliniken.

Vi består av flera enheter:

 • Intensivvårdsavdelningen
 • Operationsenheten
 • Postoperativa avdelningar med uppvakning- och daguppvakning
 • Steriltekniska enheten
 • Administrativa enheten.

Vi utvecklar och utvecklas

Vi har kvalitet som strategi och ledorden är säkerhet, effektiv och värdeskapande vilket gäller för både arbetsmiljö och vården till patienterna. Alla medarbetare har individuella kompetensutvecklingsplaner.

Operations- och intensivvårdskliniken träffar regelbundet opererande kliniker på sjukhuset för att främja samarbetet. 

Första året du arbetar som ST-läkare inom anestesi och intensivvård får du kunskap och färdigheter för att kunna hantera självständigt jourarbete.

Operations- och intensivvårdskliniken har som mål att bidra till både den personliga utvecklingen och verksamhetens utveckling. Vi värderar ett öppet klimat där vi uppmuntrar nya idéer och tar vara på våra medarbetares kompetens, vilket möjliggör utveckling och förbättringar. Vi strävar efter så få strukna operationer som möjligt, tidig operationsstart, hög och rätt kompetens inom alla yrkeskategorier och goda medicinska resultat med nöjda patienter.