Onkologi

En kvinnlig patient sitter på sängkant i sjukhusmiljö. Hon tittar på ett dokument tillsammans med en kvinnlig vårdpersonal.
Läkemedelsbehandling i form av cytostatika är en av de behandlingsmetoder som onkologkliniken ansvarar för. Foto: Johan W Avby

Onkologkliniken har ett länsövergripande ansvar för patienter med cancersjukdomar. Klinikens huvuduppdrag är icke-kirurgisk behandling av cancer med tillhörande uppföljning och vård av patienter med behandlingsrelaterade biverkningar samt patienter som behöver vara inneliggande under behandlingen.

Kliniken utför strålbehandling och läkemedelsbehandling i form av cytostatika, målinriktade läkemedel, immunologisk behandling och hormonell behandling. Några av de vanligaste cancersjukdomarna som behandlas är bröstcancer, prostatacancer och cancer i mag- tarmkanalen.

Andra uppdrag som kliniken har är att medverka vid cancerutredningar och verka för tidig diagnostik, medverka till fysisk, psykisk och social rehabilitering efter cancersjukdom, informera och sprida kunskap till allmänheten om tumörsjukdomar och tillhandahålla onkogenetisk rådgivning (utredning av genetisk ärftlighet för cancer).

Kliniken ansvarar också för strålskydd och sjukhusfysikalisk service i hela Region Jönköpings län.

Onkologkliniken är organiserad i en mottagning, dagvårdsbehandling, strålbehandling, vårdavdelning, onkogenetisk mottagning, klinisk prövningsenhet och avdelning för sjukhusfysik.