Onkologkliniken på Länssjukhuset Ryhov som arbetsplats

Två personer i vårdkläder håller varsin pärm i händerna och tittar tillsammans på innehållet i den ena pärmen.
Foto: Johan W Avby

Onkologkliniken är en länsklinik som har ett övergripande ansvar för patienter med cancersjukdomar. Vårt huvuduppdrag är icke-kirurgisk behandling av solida tumörer med tillhörande uppföljning och vård av patienter med behandlingsrelaterade biverkningar, patienter som behöver vara inneliggande under behandling samt palliativa patienter oavsett diagnos.

Hos oss arbetar cirka 190 medarbetare. Kliniken består av vårdavdelning, mottagning, dagvårdsenhet, strålbehandling, avdelning för sjukhusfysik, klinisk prövningsenhet och onkogenetisk mottagning.

Vi erbjuder

Hos oss finns stora möjligheter till lärande och utveckling med syfte att förbättra för patienter med cancersjukdomar. Vi värderar goda medicinska resultat, ett personcentrerat arbetssätt och möjlighet för dig som medarbetare att förverkliga idéer om utveckling och driva förbättringsarbete.

Många av våra medarbetare är delaktiga i forskningsprojekt för att bidra till bättre behandling och omvårdnad i framtiden.

Yrken hos oss

  • administrativa assistenter
  • läkare
  • radiofysikassistenter
  • sjukhusfysiker
  • sjuksköterskor
  • undersköterskor
  • vårdadministratörer

Att jobba hos oss

Vårt huvuduppdrag är att arbeta med icke-kirurgisk behandling av cancer med därtill hörande uppföljning av vård. Kliniken har ett onkologiskt ansvar för alla solida tumörer i vuxna patienter. Varje år behandlar vi cirka 2 200 patienter med totalt cirka 22 000 behandlingar.

Vi arbetar även med prevention i form av en onkogenetisk mottagning, deltar i cancerrehabilitering, behandlar vissa icke-cancersjukdomar, bed­river kliniska studier via klinisk prövningsenhet samt har ett regionalt strål­skyddsansvar via avdelningen för sjukhusfysik. Kliniken medverkar även vid cancerutredningar.

Vi utvecklar och utvecklas

För oss är det viktigt att arbeta för en god arbetsmiljö, vilket skapar trivsel på jobbet. För att öka kompetensen och bidra till bättre behandling och omvårdnad i framtiden är vår klinik forskningsaktiv via både akademiska och industriinitierade studier.

Vi verkar för att läkare, sjuksköterskor och sjukhusfysiker ska ha specialistkompetens inom onkologi och/eller strålbehandling.

Som en del i att utveckla arbetet enligt rätt använd kompetens använder vi oss av taligenkänning i verksamheten för att frigöra administrativ tid för våra yrkesgrupper och använda den vårdadministrativa kompetensen på ett mer effektivt sätt.