Kirurgi

Laparoskopi
Laparoskopi innebär att man blir undersökt eller opererad i magen med hjälp av ett titthålsinstrument. Det kallas även titthålsundersökning eller titthålsoperation. Foto: Johan W Avby

Kirurgkliniken är länsövergripande klinik och behandlar patienter med sjukdomar bland annat inom specialiteterna: övre och nedre mag-tarmkirurgi, kärlkirurgi, bröst- och endokrinkirurgi.

Kliniken har akut och planerad verksamhet på alla tre sjukhusen i länet med mottagningar, endoskopiverksamhet och vårdavdelningar.

I Jönköping finns en akutvårdsavdelning organiserad under akutkliniken.

Sjukhusen har specialiserat sig på olika typer av operationer. Exempelvis görs avancerad endoskopi i Eksjö, bråck- och bukväggskirurgi samt planerade galloperationer på sjukhusen i Värnamo och Eksjö.

Obesitaskirurgi och viss plastikkirurgi bedrivs i Värnamo. Bröstcancer opereras i Jönköping och där finns även en samlad mottagning för patienter med bröstcancer. Kärlkirurgi är också samlad i Jönköping.