Kirurgkliniken som arbetsplats

Kirurgkliniken är en länsklinik med verksamhet på Höglandssjukhuset i Eksjö, Länssjukhuset Ryhov i Jönköping och på Värnamo sjukhus. Organisatoriskt tillhör kirurgkliniken verksamhetsområde Kirurgisk vård. Kirurgkliniken har huvudansvaret för alla patienter med kirurgiska sjukdomar och utför allt från plastikkirurgi till att vårda patienter med kärlsjukdomar.

Vi erbjuder

Vi vill ge patienten bästa möjliga vård och bemötande i en trygg och säker miljö, rätt och effektivt varje gång. Vi eftersträvar en arbetsmiljö där medarbetarna känner sig trygga, uppskattade och inspirerade till att göra sitt bästa. Som medarbetare hos oss har du möjlighet att kompetensutveckla dig inom kirurgins alla områden. När du börjar din anställning får du ett introduktionsprogram utifrån ditt specifika behov. Kompetensutveckling är en del av vardagen och följs återkommande upp i dialog med din närmsta chef.

Yrken hos oss

  • läkare
  • sjuksköterskor
  • undersköterskor
  • vårdadministratörer

Att jobba hos oss

Du får arbeta med kirurgisk vård inom olika specialiteter, på både vårdavdelningar och mottagningar. Det ger dig en bred kompetens.

Vårdavdelningar finns på alla tre sjukhusen i länet. Inom öppenvården har vi omfattande planerad verksamhet med mottagning, dagkirurgi och endoskopi.  

Alla tre sjukhusen utför akut kirurgi. För att öka kompetensen och patientsäkerheten har sjukhusen i länet specialiserat sig på olika typer av operationer. Exempelvis görs bråck- och bukväggskirurgi samt planerade galloperationer på sjukhusen i Värnamo och Eksjö, medan bröstcancer opereras i Jönköping.

Vi utvecklar och utvecklas

Vi arbetar kontinuerligt med att utveckla samarbetet inom kliniken och inom respektive specialitet på de tre sjukhusen. Förutom vårdarbetet arbetar vi med ständiga förbättringar, tillgänglighet och patientsäkerhet. Sjukvården är löpande under förändring liksom samhället i övrigt. Som medarbetare hos oss är du en viktig del i detta utvecklingsarbete.