Arbetsplatser

Kirurgkliniken som arbetsplats

Kirurgkliniken har huvudansvaret för alla patienter med kirurgiska sjukdomar. Kirurgkliniken utför allt från plastikkirurgi till att vårda patienter med kärlsjukdomar.

Den här kompetensen söker vi 

Kompetensen vi söker varierar över tid. Gå gärna in under lediga jobb för att se vilka tjänster som är lediga på kliniken just nu. Om du har andra frågor – kontakta gärna kirurgklinikens HR-konsult.

Därför ska du jobba hos oss

Kirurgkliniken är från 2017 regionövergripande och inne i en spännande utvecklingsfas med många utmaningar.

Vi erbjuder dig stora möjligheter till ett engagerande arbete där du utvecklas och kan välja olika inriktningar. 

Det här får du arbeta med

Du får arbeta med kirurgisk vård inom olika specialiteter, på både vårdavdelningar och mottagningar. Det ger dig en bred kompetens.

Vårdavdelningar finns på alla tre sjukhusen. Inom öppenvården har vi omfattande planerad verksamhet med mottagning, dagkirurgi och endoskopi.  

Alla tre sjukhusen gör akut kirurgi. För att öka kompetensen och patientsäkerheten har sjukhusen i länet specialiserat sig på olika typer av operationer. Exempelvis görs bråck- och bukväggskirurgi samt planerade galloperationer på sjukhusen i Värnamo och Eksjö, medan bröstcancer opereras i Jönköping. På Länssjukhuset Ryhov i Jönköping finns även en samlad mottagning för patienter med bröstcancer. Kärlkirurgi är också samlad i Jönköping.

De här yrkena finns hos oss

Kirurgkliniken har medarbetare med yrken som

  • läkare
  • sjuksköterskor
  • undersköterskor
  • vårdadministratörer

 Yrken i regionen

Det här värderar vi högt

Vi vill ge patienten bästa möjliga vård och bemötande i en trygg och säker miljö, rätt och effektivt varje gång. Vi eftersträvar en arbetsmiljö där medarbetarna känner sig trygga, uppskattade och inspirerade att göra sitt bästa. 

Så här utvecklar vi verksamheten

Vi arbetar kontinuerligt med att utveckla samarbetet inom kliniken och inom respektive specialitet på de tre sjukhusen. Förutom vårdarbetet arbetar vi med ständiga förbättringar, tillgänglighet och patientsäkerhet. Sjukvården är löpande under förändring liksom samhället i övrigt. Som medarbetare hos oss är du med i detta utvecklingsarbete. 

Här finns vi

Kirurgkliniken är en regionövergripande klinik med verksamhet på Höglandssjukhuset i Eksjö, Länssjukhuset Ryhov i Jönköping och på Värnamo sjukhus. Organisatoriskt tillhör kirurgkliniken verksamhetsområde Kirurgisk vård inom Region Jönköpings län.