Fastigheter och lokaler

Fakta om bygget, hus 37, Höglandssjukhuset i Eksjö

Hus 37, Höglandssjukhuset i Eksjö

Vem har beslutat att huset ska byggas?

Landstingsfullmäktige, Landstinget i Jönköpings län.

När togs beslutet?

Oktober 2013.

Varför byggs huset?

  • Nya moderna lokaler behövs för att möta framtidens behov och krav.
  • Högre säkerhet för våra patienter.
  • Bättre omhändertagande av våra patienter.
  • Bättre arbetsmiljö för våra medarbetare.
  • Underlätta rekryteringen av nya medarbetare.

Hur stort blir huset?

29 000 kvadratmeter fördelat på sju våningar.

Vad ska huset innehålla? 

Operations- och intensivvårdskliniken blir den största verksamheten i det nya huset. Det blir nio nya operationssalar som kopplas ihop med hybridsalen i huset intill, sterilteknisk enhet, intensivvård, uppvakning och jourrum.

Dessutom finns plats för huvudentré, barn-och ungdomsmedicinsk enhet, smärtmottagning, ortopedklinikens mottagning och vårdavdelning med 32 enkelrum, fastighetsteknisk avdelning, bårhus, apotek, sjukhuskyrka, café och restaurang samt konferens- och utbildningslokaler.

Så här fördelas husets enheter:

Plan 1

Bårhus, förråd, omklädningsrum och teknikutrymmen

Plan 2

Huvudentré, apotek, smärtmottagning, anestesiklinikens ledning och administration samt omklädning, lokaler för studenter och AT-läkare, fastighetstekniska avdelningen (FTA), anslutning till angränsande hus.

Plan 3

Entréstråk, restaurang, akutklinikens ledning och administration, steriltekniska enheten (STE), barn- och ungdomsmedicinsk mottagning (BUMM), utbildnings- och konferenslokaler, anslutning till angränsande hus via det uppglasade mellanrummet.

Plan 4

Operationsavdelning, uppvakningsavdelning (UVA) och intensivvårdsavdelning (IVA), förbindelse med angränsande hus via förbindelsegångar.

Plan 5

Ortopedklinikens mottagning, samt ledning och administration, jourrum för anestesikliniken, teknikutrymmen för operationssalarna.

Plan 6

Ortopedklinikens vårdavdelning.

Plan 7

Teknikutrymmen

Vad ska huset förmedla?

  • Respekt för patienten.
  • Tillgänglighet.
  • Harmoni.
  • Tillit.
  • Att här bedrivs kvalificerat och professionellt arbete.

Vem ska bygga huset?

NCC är totalentreprenör och kontrakt mellan NCC och Region Jönköpings län skrevs 9 oktober 2015. Regionfastigheter är byggherre.

Vad kommer bygget att kosta?

Regionfastigheters budget för bygget är 805 miljoner kronor. I summan ingår totalentreprenörens NCCs kostnad på 625 miljoner kronor samt övriga byggherrekostnader. Utöver detta till kommer 200 miljoner kronor för inventarier. 

När är huset färdigt?

Markarbetena startar i april 2016 och huset beräknas stå klart i hösten 2019.  Vid årsskiftet 2019/2020 beräknas inredning komma på plats. Helt klart för att tas i bruk ska huset vara under våren 2020.