Världskända studien undersöker Jönköpingsbornas tänder och munnar

Världskända studien undersöker Jönköpingsbornas tänder och munnar

Tandläkare undersöker en patient.
I Jönköpingsstudien undersöks strax över tusen Jönköpingsbor för att dra slutsatser om hur det står till med svenskarnas mun- och tandhälsa. Här undersöks Stefan Hegestrand av Övertandläkare Alkisti Anastassaki Köhler. Foto: Johan W Avby

Under 2023 genomför Odontologiska Institutionen vid Folktandvården, Region Jönköpings län, i samverkan med Centrum för odontologi och oral hälsa vid Hälsohögskolan, Jönköpingsstudien – en av världens största studier kring en befolknings tand- och munhälsa.

Strax över tusen Jönköpingsbor i åldersspannet 3-80 år kommer att få sina tänder grundligt undersökta under 2023 – allt för att kunna följa utvecklingen och få en samlad bild över hur det står till med svenskarnas munnar och tänder.

Undersökningen sker var tionde år, startade 1973, och bygger på 50 års samlad data.

– Med hjälp av resultaten kan hela tandvårds-Sverige se tendenser och samband. Studien är viktig för att planera både resurser och utbildning inom tandvårdsområdet, säger Ola Norderyd, övertandläkare vid Odontologiska Institutionen och professor vid COO och Avdelningen för odontologi och oral hälsa, vid Hälsohögskolan, Jönköping University.

En av de stora slutsatserna av Jönköpingsstudien har pekat på tonvikten av förebyggande vård, profylax. Något som bedöms ligga bakom mycket av den goda munhälsa som vi faktiskt har i Sverige idag.

Men hur mycket bättre kan vår tand- och munhälsa bli?

– Det ser ut som om förbättringstakten har avtagit. Som exempel har 80-åringar i snitt kvar 22 av sina egna tänder idag i jämförelse med 14 stycken när studien startade. Frågan är om det kan bli så mycket bättre? Och antalet kariesfria personer som lämnar den organiserade barntandvården, kan de bli fler eller ligger andra orsaker bakom som gör att vi i dag ser att den siffran planar ut? Det är några av de frågor som vi ställer oss under den här undersökningsomgången, säger Ola Norderyd.

Kontakt

Vill du veta mer om hur Jönköpingsstudien bidrar till att öka vår förståelse kring vår mun- och tandhälsa – nu och i framtiden?

Välkommen att kontakta Ola Norderyd
ola.norderyd@rjl.se