Henriettæ Ståhlbrandt får vetenskapliga priset för studie om nyttan och risker med röntgenundersökningar

Henriettæ Ståhlbrandt får vetenskapliga priset för studie om nyttan och risker med röntgenundersökningar

Tre kvinnor tittar mot kameran och håller upp varsitt diplom och blommor.
Henriettæ Ståhlbrandt, i mitten, fick ta emot Futurums vetenskapliga pris för förtjänstfullt forskningsarbete 2023. Anne Fältström, till vänster, och Emma Druvefors, till höger, fick varsitt hedersomnämnande. Foto: Johan W Avby

Vetenskapliga priset inom Region Jönköpings län för förtjänstfullt forskningsarbete 2023 går till Henriettæ Ståhlbrandt från röntgenkliniken för hennes studie om nyttan och risker med CT- eller MR-undersökningar. Emma Druvefors från kirurgkliniken och Anne Fältström från rehabiliteringscentrum får varsitt hedersomnämnande för förtjänstfullt forskningsarbete 2023.

Futurums vetenskapliga pris för förtjänstfullt forskningsarbete 2023 delades ut på regionfullmäktiges sammanträde den 23 april. Futurum är Region Jönköpings läns verksamhet för forskning och utbildning. Pristagarna fick ta emot diplom och blommor av regiondirektör Jane Ydman och regionfullmäktiges ordförande Desiré Törnqvist, samt berätta kort om sin forskning och sitt resultat för fullmäktiges ledamöter.

– Ett stort tack för priset från regionen och Futurum, det stimulerar till ytterligare forskning. Den studie jag har gjort handlar om huruvida de undersökningar vi gör med röntgen, med CT och MR, är berättigade. Det vill säga om man genom strålning till patienten ger nytta, mer än faran som vi utsätter patienten för med strålningen. Ger undersökningen något för att våra patienter ska få det bättre? sa Henriettæ Ståhlbrandt.

Betydande andel var inte berättigade

Henriettæ Ståhlbrandt är biträdande verksamhetschef på röntgenkliniken i Region Jönköpings län och ligger bakom studien ”CT and MRI imaging in Sweden: retrospective appropriateness analysis of large referral samples”, tillsammans med Ida Björnfot, Torsten Cederlund och Anja Almén.

Motiveringen till priset är: ”Denna omfattande nationella studie undersöker om röntgenundersökningar genomförs med rimliga frågeställningar. Resultat visar att en betydande andel av CT- eller MR-undersökningar inte var välgrundade utifrån etablerade kriterier. Resultatet understryker vikten av att följa riktlinjer för att möta patienters behov och nyttja sjukvårdens resurser på ett bättre sätt.”

Tarmsjukdom och fertilitet

Emma Druvefors, som är kolorektalkirurg på Länssjukhuset Ryhov, får ett hedersomnämnande för studien ”Female and Male Fertility after Colectomy and Reconstructive Surgery in Inflammatory Bowel Disease: A National Cohort Study from Sweden”, som hon gjort tillsammans med Pär Myrelid, Roland E. Andersson och Kalle Landerholm.

– I den här studien som jag fått pris för identifierade vi alla kvinnor och män med inflammatorisk tarmsjukdom som genomgått kolektomi (kirurgiskt borttagande av hela tjocktarmen) under en 50-årsperiod. Då hittade vi ungefär 6500 patienter och så jämförde vi med barnafödandet med en matchande referenspopulation. Då kunde vi se att fertiliteten var påtagligt nedsatt hos kvinnor som genomgått kolektomi, och ännu mer hos kvinnor som också behövde genomgå kirurgiskt borttagande av ändtarmen, sa Emma Druvefors.

Motivering till hedersomnämnandet: ”I denna registerbaserade nationella studie jämförs två operationsmetoder vid inflammatorisk tarmsjukdom med avseende på påverkan på fertilitet. Studiens resultat kan bidra till att förändra val av operationsmetod.”

Sidohopptest och videofilmning

Även sjukgymnasten Anne Fältström från rehabiliteringscentrum får ett hedersomnämnande för studien: ”The side hop test: Validity, reliability, and quality aspects in relation to sex, age and anterior cruciate ligament reconstruction, in soccer players”, som gjort tillsammans med Martin Hägglund, Henrik Hedevik, Hanna Lindblom och Joanna Kvist.

– Jag är jättestolt över det här hedersomnämnandet och så vill jag passa på att framföra ett jättetack till Futurum som gör det möjligt för mig att bedriva forskning ihop med min kliniska verksamhet. Jag jobbar som sjukgymnast och för att utvärdera mina patienter använder jag många gånger olika typer av hopptester. Sidhopptestet innebär att man hoppar på ett ben över två parallella linjer som är 40 centimeter från varandra, och så ska man hoppa så många hopp som möjligt under 30 sekunder utan att nudda linjerna, sa Anne Fältström.

Motiveringen till hedersomnämnandet lyder: ”Arbetet är ett fint exempel på patientnära forskning och berör värdet av sidohopptest med och utan videofilmning efter främre korsbandsskador hos fotbollsspelare. Resultatet visar att videofilmning inte är nödvändigt för ett tillförlitligt testresultat. Att avstå från filmning med eftergranskning sparar tid och resurser i klinisk verksamhet.”