Hälften av 50-åringarna testar sig för prostatacancer

Hälften av 50-åringarna testar sig för prostatacancer

Bild på ett blått band med en mustasch
November har internationellt blivit en månad att uppmärksamma manssjukdomar och särskilt prostatacancer. Kampanjen Movember har ofta symboliserats med en mustasch och det blå bandet är en symbol i kampen mot prostatacancer. Illustration: Maria Brännhult

Under året pågår ett pilotprojekt med organiserad testning av prostatacancer i Jönköpings län. Av cirka 2300 personer som under året fått erbjudande om att testa sig har 49 procent hittills valt att delta. Testningen gör att vården upptäcker cancer i ett tidigt skede hos minst sex personer under 2023.

Region Jönköpings län har riktat pilotprojektet med organiserad testning av prostatacancer till länets invånare som fyller 50 år under 2023 och har ett manligt personnummer. Med erbjudandet följer information som ska vara vägledande inför valet att testa sig.

– Responsen vi fått från de som valt att delta ligger lite högre än hos andra regioner i Sverige som erbjuder organiserad prostatacancertestning. Än så länge har vi upptäckt sex personer i länet med prostatacancer under 2023. Vi har fortfarande några av 50-åringarna kvar som är under utredning, säger projektledare Charlotte Carlsson.

Mäter sitt PSA-värde

50-åringarna blir erbjudna att lämna blodprov för att mäta sitt värde på prostataspecifik antigen (PSA). Erbjudandet skickas ut under året baserat på födelsedatum. De som deltar får sedan ett nytt erbjudande om testning vartannat eller vart sjätte år beroende på testresultatet. Om blodprovet har ett förhöjt PSA-värde erbjuds vidare utredning. Männen som inte deltar får ett nytt erbjudande efter två år.

– Det som är viktigt är att männen själva tar ställning till erbjudandet. Det här är inte screening utan ett erbjudande med för- och nackdelar. Men det vi kan göra vid testningen är att upptäcka fler som har förhöjda värden innan en eventuell sjukdom har gett symtom, säger Charlotte Carlsson.

Erbjudande via 1177

Själva erbjudandet inleds med att målgruppen får ett brev via posten som innehåller information med uppmaning att logga in på 1177 och aktivera aviseringar. Sedan sker bokning för blodprovning och provsvar från testningen digitalt via 1177.

– Om man vill testa sitt PSA-värde och inte kan delta digitalt eller inte ingår i målgruppen för organiserad prostatacancertestning så går det kontakta sin vårdcentral precis som tidigare, säger Charlotte Carlsson.

Projektet går vidare

Pilotprojektet ska utvärderas under 2023 och målet är att alla män mellan 50 och 74 år i framtiden ska erbjudas att regelbundet testa sig för prostatacancer. Under 2024 kommer personer födda 1968 och 1974 med manligt personnummer och som är folkbokförda i länet att få erbjudandet.

Fakta: Siffror från pilotprojektet

Statistiken gäller från årets början och fram till och med 22 november. Pilotprojektet med 50-åringar pågår året ut.

  • 2285 personer (50-åringar) har fått erbjudandet.
  • 49 procent har valt att delta.
  • 1119 män lämnade blodprov.
  • 35 män hade förhöjt PSA-värde och genomförde undersökning med magnetkamera.
  • 13 män hade behov av vidare utredning hos urolog efter undersökningen.
  • 6 män har diagnosticerats med prostatacancer.

Fakta: Om testningen för prostatacancer

Socialstyrelsen har bedömt att det både finns fördelar och nackdelar med att testa sig för prostatacancer. En nackdel är att testning kan leda till en cancerdiagnos och behandling trots att cancern aldrig skulle ha utvecklats till en allvarlig sjukdom. Om det skulle bli aktuellt med screening i framtiden så behövs först mer kunskap. Region Jönköpings län har som enda region i landet fått i sitt uppdrag att skapa ett arbetssätt där så mycket som möjligt ska ske per automatik och digitalt. På så sätt bidrar pilotprojektet till ett nationellt lärande om en digital testningsprocess.

Mer information

Charlotte Carlsson
Projektledare för organiserad prostatacancertestning i Region Jönköpings län
E-post: charlotte.carlsson@rjl.se

Mer läsning

Läs om testningen samt om för- och nackdelar på 1177

Ny forskning om prostatacancer väcker internationellt intresse