1177 på telefon förstärker arbetet med 1177 direkt

1177 på telefon förstärker arbetet med 1177 direkt

Bild på Ottilia Ax. I bakgrunden hennes kollegor på 1177 på telefon.
Ottilia Ax, sjuksköterska med specialfunktion inom 1177 på telefon och en del av projektgruppen för 1177 direkt. Här tillsammans med kollegorna på 1177 på telefon. Foto: Johan Werner Avby

Från och med den 29 november får vårdcentralerna förstärkning i sitt arbete med 1177 direkt av verksamheten 1177 på telefon.

I drygt en månad har den nya digitala tjänsten 1177 direkt varit en igång på samtliga vårdcentraler i Region Jönköpings län. Omkring 17 600 patient-triageringar har genomförts i tjänsten sedan basinförandet startade vecka 11 och fram till vecka 47.

Onsdagen den 29 november klockan 08.00 går 1177 på telefon in i arbetet. När en patient fått ett egenvårdsråd efter triageringen i tjänsten men ändå väljer att få kontakt med vårdpersonal så kommer de ärendena att styras direkt till 1177 på telefon.

– Vi är redo och ser fram emot att gå in i arbetet med 1177 direkt, säger Ottilia Ax, sjuksköterska med specialfunktion inom 1177 på telefon och en del av projektgruppen för 1177 direkt.

– 1177 på telefon blir ett bra tillskott i flödet, konstaterar Sven-Åke Svensson, projektledare för 1177 direkt.

Om 1177 på telefon

  • Uppdraget för 1177 på telefon är att stödja regionens arbete för en god hälsa och vård på lika villkor till alla invånarna.
  • 1177 på telefon i Region Jönköpings län tillhandahåller rådgivning utifrån de vårdsökandes symtom, ger egenvårdsråd, förmedlar hälsofrämjande råd och vid behov vägleder vårdsökande till rätt vårdinstans.
  • 1177 på telefon vänder sig i första hand till den del av invånarna som inte har en pågående kontakt med vården och till personer som blivit tillfälligt sjuka eller insjuknar när vårdcentralerna är stängda.
  • Med stöd av ett kvalitetssäkrat nationellt medicinskt beslutstöd bedömer telefonsjuksköterskorna patientens symtom, prioriterar brådskegrad och vårdbehov.
  • Målet med tjänsten är att öka människors trygghet i vardagen genom att bidra till en god telefontillgänglighet till hälso- och sjukvården dygnet runt, alla dagar, hela året.