Så kontaktar du vården

Länssjukhuset Ryhov

Flygbild över Ryhovsområdet
Inom flera medicinska områden ansvarar Länssjukhuset Ryhov för alla invånare i Jönköpings län.

De patienter som behandlas på Länssjukhuset Ryhov bor främst i kommunerna Habo, Mullsjö och Jönköping.

Inom flera medicinska områden ansvarar Länssjukhuset Ryhov för alla länets 356 000 invånare. Det handlar till exempel om barnsjukvård, hjärtsjukvård och infektionssjukvård.

Service och hitta rätt på Länssjukhuset Ryhov

Här hittar du service som erbjuds på Länssjukhuset Ryhov i Jönköping för dig som patient, anhörig eller besökare. Här finns också karta och vägvisning till platser och mottagningar på sjukhusområdet och i sjukhusets huvudbyggnad.

Service och hitta rätt på Länssjukhuset Ryhov, 1177.se (Extern länk)

Resa till och från Länssjukhuset Ryhov, 1177.se (Extern länk)

Aula och konferenslokaler (Extern länk)

Natur- och kulturstig

Natur och kulturstigen Slingan

Äta och fika

Restaurang Matilda

Café och butik