För dig som är utbildad inom EU/EES / Trained within the EU/EEA

If your licence to practise medicine was issued within the EU/EEA or in Switzerland, you must have your professional qualifications approved before you can be awarded a licence to practise in Sweden.

Your training and any practical experience will be compared with the Swedish requirements for doctors. You must also be able to prove that you have a sufficient working knowledge of the Swedish language. Licences are issued by the National Board of Health and Welfare.

Apply for a licence to practise as a doctor in Sweden

You can apply for a licence to practise as a doctor in Sweden on theNational Board of Health and Welfare’s website:

Apply for a licence to practise as a doctor with basic training – for those trained within the EU/EEA or in Switzerland (external link) (Extern länk) (Extern länk)

Knowledge of the Swedish language

To be employed as a doctor, you will need a knowledge of Swedish equivalent to level C1 of the Common European Framework of Reference for Languages (CEFR).

Learn Swedish – Study in Sweden (external link) (Extern länk) (Extern länk)

Knowledge of Swedish legislation

You must also be very familiar with healthcare legislation in Sweden.

If you need to top up your knowledge of healthcare legislation, there are courses available at the Sahlgrenska Academy, the University of Gothenburg, Karolinska Institutet in Stockholm or Linköping University.

Top-up courses at Karolinska Institutet for doctors with overseas qualifications (external link) (Extern länk) (Extern länk)

Top-up courses at the Sahlgrenska Academy for doctors with overseas qualifications (external link) (Extern länk) (Extern länk)

Top-up courses at Linköping University for doctors with overseas qualifications (external link) (Extern länk) (Extern länk)

Har du läkarlegitimation utfärdad inom EU/EES eller i Schweiz måste du få dina yrkeskvalifikationer erkända för att få din legitimation.

Din utbildning och eventuell praktisk erfarenhet jämförs med svenska krav för läkare. Du måste också kunna intyga att du har tillräckligt goda kunskaper i svenska språket. Legitimationen utfärdas av Socialstyrelsen.

Ansök om svensk legitimation

Du ansöker om svensk legitimation för läkare på Socialstyrelsens webbplats:

Ansökan om legitimation för läkare med grundutbildning - utbildad inom EU/EES eller i Schweiz (Extern länk) (Extern länk)

Kunskaper i svenska språket

För att vi ska kunna anställa dig som läkare behöver du kunskaper i svenska som motsvarar nivå C1 på Europarådets nivåskala (CEFR).

Learn Swedish - Study in Sweden (Extern länk) (Extern länk)

Kunskap om svensk lagstiftning

Du ska också vara väl förtrogen med svensk sjukvårdslagstiftning.

Behöver du komplettera dina kunskaper i sjukvårdslagstiftning finns kurser som ges vid Sahlgrenska akademien, Göteborgs Universitet, vid Karolinska institutet i Stockholm eller vid Linköpings universitet.

Karolinska institutets kompletterande utbildning för läkare med utländsk examen (Extern länk) (Extern länk)

Sahlgrenska akademins kompletterande utbildning för läkare med utländsk examen (Extern länk) (Extern länk)

Linköpings universitets kompletterande utbildning för läkare med utländsk examen (Extern länk) (Extern länk)

För läkare

Att arbeta i Sverige för läkare från EU/EES-land på Sveriges läkarförbunds webbplats (Extern länk) (Extern länk) 

För sjukvårdspersonal 

Work in Sweden, på vårdförbundets webbplats (Extern länk) (Extern länk)