Kultur

Litteratur

Illustration av människor som läser böcker vid en trappa som gjorts av bokryggar.
Foto: Johan W Avby Illustration: Fredrika Ottosson

Region Jönköping län vill utveckla litterära mötesplatser och nätverk för Jönköpings läns författare, stärka verksamheter för att öka det litterära professionella utövandet i länet samt främja litterär verksamhet för unga mellan 13 och 19 år.

Litteratur och litterärt skapande utvecklar förståelse för hur samhället och individen har samagerat historiskt, i nutid och ger en fingervisning mot framtiden. I den meningen är det skrivna språk- och kulturbärandet en förutsättning för spridning av demokratiska värden.

Det skrivna hjälper till att skapa den alltjämt pågående berättelsen om oss själva och den värld vi lever i. Skrivande både en konstnärlig och kreativ syssla som skapar betydelse för alla människor. Litteraturen är en brobyggare mellan konstformer, mellan kulturer och mellan individer.

Prioriterade målsättningar litteratur

Stöd till litterära verksamheter

Region Jönköpings län vill stödja litterära verksamheter, det vill säga föreningar och sällskap som arbetar med litteratur i Jönköpings län.

Det gör vi genom två former av stöd: kompetensstöd och stöd vid ansökningar av bidrag. Kompetensstöd kan ges genom samtal i samband med ett litterärt projekt, där råd eller förnyad energi behövs. Kontakta Region Jönköping läns utvecklare litteratur. Region Jönköpings län bistår också med en rad olika ekonomiska bidrag.

Stöd och finansiering litteratur, Utveckling i Jönköpings län (Extern länk)

Vi fokuserar på utveckling inom följande områden

Litterär professionalisering

Litterära hem

Unga skrivande