Kultur

Feriepraktik inom kultur

Bildcollage: En person som filmar med en videokamera, konstverk i form av en hand målad i regnbågsfärgerna, en kvinna och en man dansar.
Foto: Fotograf: Övre vänster: Johan W Avby, undre vänster: Åsa Rosén - verk av Ester Hallman, höger: Region Jönköpings län

Region Jönköpings län erbjuder varje år möjligheten för ungdomar att ha feriepraktik inom olika kulturella områden. Detta gör vi på två sätt.

Projektmedel till kommuner, föreningar och organisationer

Varje år kan kommuner, föreningar och organisationer ansöka om medel från oss för att kunna anställa feriepraktikanter i sin verksamhet. Feriepraktiken ska vara kulturinriktad. Genom detta bidrar vi till att stärka kulturinriktade verksamheter och föreningar och skapa möjligheter till ökad aktivitet under sommarmånaderna, vilket gynnar hela civilsamhället.

Kultursommar och höstlovspraktik

Vi samordnar också Kultursommar och feriepraktik på höstlovet, inom ramarna för feriepraktik för ungdomar mellan 15–19 år. Genom detta ges en möjlighet att testa hur det är att jobba inom ett visst kulturområde. Tillsammans med professionella handledare får deltagarna utveckla sitt konstnärliga intresse inom olika konstområden. Deltagarna får ny kunskap, tid för eget skapande och en upplevelse tillsammans med andra unga som har samma intresse. Feriepraktik finns just nu inom områdena film, dans, slöjd, cirkus, spelskapande och konst.

Läs mer om feriepraktiken på höstlovet

Frejas teatersommar

Frejas teatersommar ger personer mellan 15-25 år som har en diagnos inom autismspektrat möjlighet att prova på teater. Under några veckor på sommaren undersöker deltagarna olika uttryck inom teaterns värld, med fokus på gemenskap och glädje.

Frejas teatersommar arrangeras av Smålands Musik och Teater och Freja Musikteater med stöd av Kulturutveckling Region Jönköpings län. Under 2023 gör insatsen ett uppehåll.