Bild och form

Det regional uppdraget för bild- och formverksamheten är att på olika sätt främja konsten i Jönköpings län. Verksamheten är uppdelad i en utvecklings- och gestaltningsdel.

Bild och form utveckling

Om regionen arbete med den strategiska utvecklingen av samtidskonsten i Jönköpings län.

Bild och form gestaltning

Om gestaltningsuppdrag och inköp av konst till Region Jönköpings läns lokaler.