Kultur

Bibliotekschefsinternat

Dag: 24-25 oktober 
Kontakt: Johanna Billvén
Målgrupp: Bibliotekschefer vid folkbiblioteken i Jönköpings län

 

Planering pågår!