Sms-livräddare Region Jönköpings län

Två kvinnor gör hjärt-och lungräddning på en person som ligger på rygg på marken. Personerna är utomhus, på en kullerstensbelagd gata.

Vid hjärtstopp är tiden den allra viktigaste faktorn. En snabb insats på plats kan rädda liv. Därför införs tjänsten sms-livräddare i länet den 1 september, med syftet att fler överlever hjärtstopp. Införandet sker i samarbete med SOS Alarm och flera av Sveriges regioner använder redan tjänsten.

Sms-livräddare är ett system där HLR-utbildade lekmän kallas till hjärtstopp via en app på mobilen.

Appen larmar när någon i närheten drabbats av ett misstänkt hjärtstopp. Funktionen innebär alltså att 112 kan lokalisera och aktivera frivilliga livräddare till platsen. Systemet letar efter deltagare som befinner sig i geografisk närhet och som antingen får till uppgift att bege sig till den drabbade och påbörja HLR alternativt hämta närmsta hjärtstartare och ta den till platsen för hjärtstoppet..

Över tre miljoner svenskar är utbildade i hjärt- och lungräddning. Det finns en stor potential att rekrytera fler frivilliga till nätverket. Det finns dock två specifika krav på användaren.

  • Användaren ska vara över 18 år
  • Användaren ska ha kunskap i HLR (hjärt- lungräddning) och man ansvarar själv för att skaffa de kunskaper i HLR som kan krävas

Länkar

Information om sms-livräddare från SOS Alarm(Extern länk)

Bli sms-livräddare i Jönköpings län (1177.se)(Extern länk)

Ladda ner appen sms-livräddare (Apple)(Extern länk)

Ladda ner appen sms-livräddare (Google Play)(Extern länk)

Vad innebär det att vara sms-livräddare? (smslivraddare.se)(Extern länk)