Politik, möten och handlingar

Regionfullmäktige 8 februari 2022

Kallelse och handlingar publiceras några dagar före sammanträdet. Protokoll publiceras när de har justerats, det vill säga några dagar efter sammanträdet.

Protokoll

Protokoll (pdf-fil, 1150 kB)

Bilagor till protokoll (pdf-fil, 508 kB)

Kungörelse (pdf-fil, 144 kB)

PM (pdf-fil, 123 kB)

 

Ärenden

  1. Öppnande
  2. Upprop
  3. Val av protokolljusterare
  4. Tillkännagivande av tid och plats för justering av regionfullmäktiges protokoll: Tisdagen den 22 februari kl 15.30 på Regionens hus
  5. Framställande av interpellationer och frågor
  6. Handlingar till regionfullmäktige (pdf-fil, 14338 kB)