Politik, möten och handlingar

Regionfullmäktige 9 februari 2021

Kallelse och handlingar publiceras några dagar före sammanträdet. Protokoll publiceras när de har justerats, det vill säga några dagar efter sammanträdet.

Protokoll

Protokoll(pdf-fil 1242 KB)

Bilagor till protokoll(pdf-fil 10349 KB)

Kungörelse(pdf-fil 23 KB)

 

Ärenden

  1. Öppnande
  2. Upprop
  3. Val av protokolljusterare
  4. Tillkännagivande av tid och plats för justering av regionfullmäktiges protokoll: Tisdagen den 23 februari kl 15.30 på Regionens hus
  5. Framställande av interpellationer och frågor
  6. Handlingar till regionfullmäktige(pdf-fil 22139 KB)