Regionfullmäktige 9 april 2019

Kallelse och handlingar publiceras några dagar före sammanträdet. Protokoll publiceras när de har justerats, det vill säga några dagar efter sammanträdet.

Protokoll 2019-04-09(pdf-dokument) 

Bilagor till protokoll(pdf-dokument)

Kungörelse regionfullmäktige 9 april(pdf-dokument)

PM(pdf-dokument)

Ärenden

  1. Öppnande
  2. Upprop
  3. Val av protokolljusterare
  4. Tillkännagivande av tid och plats för justering av regionfullmäktiges protokoll: Tisdagen den 23 april kl 15.30 på Regionens hus

Handlingar till regionfullmäktige 9 april(pdf-dokument)

Anmälningsärenden

 

Övrigt