Politik, möten och handlingar

Regionfullmäktige 9 april 2019

Kallelse och handlingar publiceras några dagar före sammanträdet. Protokoll publiceras när de har justerats, det vill säga några dagar efter sammanträdet.

Protokoll 2019-04-09(pdf-fil 348 KB) 

Bilagor till protokoll(pdf-fil 7742 KB)

Kungörelse regionfullmäktige 9 april(pdf-fil 31 KB)

PM(pdf-fil 82 KB)

Ärenden

  1. Öppnande
  2. Upprop
  3. Val av protokolljusterare
  4. Tillkännagivande av tid och plats för justering av regionfullmäktiges protokoll: Tisdagen den 23 april kl 15.30 på Regionens hus

Handlingar till regionfullmäktige 9 april(pdf-fil 28984 KB)

Anmälningsärenden

 

Övrigt