2024

Handlingar och protokoll för nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet - ANA

Nämnd 24 januari

Handlingar (pdf-fil, 4669 kB)
Protokoll (pdf-fil, 1865 kB)

Nämnd 28-29 februari

Handlingar (pdf-fil, 7256 kB)
Protokoll (pdf-fil, 1692 kB)

Nämnd 10 april

Handlingar (pdf-fil, 13546 kB)
Protokoll (pdf-fil, 2874 kB)

Nämnd 29 maj

Handlingar (pdf-fil, 64905 kB)
Protokoll

Nämnd 19 juni

Nämnd 4 september

Nämnd 9 oktober

Nämnd 11 december