Psykiatriveckan 2020

Ett målat träd med rötter och grenar i många olika färger
Foto: Illustration: Lotta Bynert

Alla kan drabbas av psykisk ohälsa, och det finns mycket som du själv kan göra för att må bättre. Vid svårare tillstånd kan det behövas insatser av specialistpsykiatrin. Välkommen att ta del av Psykiatriveckans föreläsningar som handlar om psykisk ohälsa och psykiatriska tillstånd. Föreläsningarna live-streamas och erbjuds alltså i digital form den 9-13 november 2020.

Psykiatriveckans föreläsningar är öppna för alla – allmänheten, patienter, närstående och medarbetare i hälso- och sjukvård (undantaget föreläsningen ”Modern diagnostiserad psykiatri” i Värnamo måndag den 9 november som vänder sig till medarbetare på psykiatriska kliniken och i primärvården).

Både personer från hälso- och sjukvården och personer med egen erfarenhet av psykisk ohälsa – peers – medverkar i föreläsningarna.

De fysiska föreläsningarna har ställts in

Föreläsningarna är gratis. De flesta av dem var tidigare tänkta att genomföras som både fysiska och digitala föreläsningar, men på grund av pandemiläget har de fysiska föreläsningarna ställts in. Vissa av föreläsningarna har därmed utgått helt och hållet, men många visas med hjälp av live-streaming. Dessa kommer även att finnas tillgängliga i två veckor efter respektive föreläsning.

Se det aktuella programmet nedan.

Ta del av föreläsningarna

Du som vill ta del av föreläsningarna använder din dator eller mobiltelefon. Länkarna till live-streamingen som kommer att publiceras på den här sidan. Du behöver ingen särskild inloggning för att titta på föreläsningarna. Du behöver inte heller anmäla dig i förväg.

Titta på föreläsningarna i efterhand

De föreläsningar som live-streamas kommer du också att kunna titta på i efterhand, när som helst, i två veckor efter föreläsningarna (gäller inte det webbsända 11-kaffet onsdag den 11 november). Du kommer att hitta länkar till föreläsningarna här på www.rjl.se/psykiatriveckan.

Observera att det kan förekomma förändringar i programmet. Du kan kontrollera på hemsidan om någon förändring har skett.

Psykiatriveckan arrangeras av Region Jönköpings län i samarbete med flera av länets kommuner, patient- och brukarorganisationer, församlingar, studieförbunden Sensus och Vuxenskolan samt Höglandets Samordningsförbund.

Varmt välkommen att ta del av den kunskap och de erfarenheter som erbjuds under Psykiatriveckan!

 Program

MÅNDAG 9/11

 

 

 

 

Ort

Tid

Föreläsare

Ämne

Live-
streamas

Jönköping

13:30 – 

15:45

Öppning och invigning:

Mia Frisk, ordförande för regionstyrelsen, Rachel de Basso, ordförande i nämnden för folkhälsa och sjukvård

 

INSTÄLLT!

Föreläsning:
Mats Adler

Medicine doktor och överläkare, psykiatri och allmänmedicinÖppning och inledning av Psykiatriveckan 

+

 

INSTÄLLT!

Föreläsning
Psykiatrisk diagnostik - hur går det till?

Föreläsningen är inställd, men du är välkommen att ta del av Mats Adlers inspelade studentföreläsningar på YouTube:

Finns den rätta diagnostiken?(Extern länk)

Psykiatrisk diagnostik 1(Extern länk)

Psykiatrisk diagnostik 2(Extern länk)

 

ja

Se inspelning av öppning och invigning(Extern länk)

Eksjö

09:00 
12:00

Sandra Mulaomerovic

överläkare psykiatri vid remiss- och bedömningsenheten, psykiatriska kliniken, Eksjö

Neuropsykiatriska funktions-nedsättningar, ADHD och Aspergers syndrom - orsak, konsekvens och behandling

ja
Se inspelning av föreläsningen(Extern länk)

Eksjö

13:00
-
16:00

Kjell Nordén och Anita Rembsgård

Anita arbetar som enhetschef vid psykiatriska mottagningen i Tranås och är ansvarig för programområde trauma i Region Jönköping.  Kjell är Psykoterapeut och arbetar vid ATV- Alternativ till våld i Jönköping

 

Barn och trauma.

Barn som har upplevt våld i nära relationer.

 

ja

Se inspelning av föreläsningen(Extern länk)

 

TISDAG 10/11

 

 

 

 

Ort

Tid

Föreläsare

Ämne

Live-
streamas

Eksjö, Höglands-sjukhuset, aulan

13:00

14:30

Robin Kihlbaum

överläkare psykiatri, psykiatriska kliniken, Eksjö

Sömnen,
vårt omedvetna liv

ja

Se inspelning av föreläsningen(Extern länk)

Vetlanda, Njudungs-gymnasiet

18:00

Anhörigstödet i Vetlanda
och återhämtnings-
teamet.      

I samarbete med Återhämtningsteamet Kommunal utveckling Region Jönköpings län                                 

Återhämtning – något vi alla behöver

Oavsett kön, ålder, diagnos, livssituation behöver alla återhämtning – att efter en livsomvälvande händelse hitta tillbaka till livet och dess mening.

Vi är mer lika än olika även om återhämtning, dess former och vägar ser olika ut för var och en av oss. 

Kom och lyssna på personliga återhämtnings-berättelser utifrån sina skilda erfarenheter.

Webbsändning förbereds via Facebook

https://www.facebook.com/jagvillmabravetlanda(Extern länk)

Jönköping

14:00


15:30

Ullakarin Nyberg

Överläkare psykiatri och suicidforskare. Verksam inom norra Stockholms psykiatri. Arbetar kliniskt med suicidprevention och stöd efter suicid. Ullakarin skriver böcker inom detta ämnesområde och är flitigt anlitad som nationell expert och föreläsare.

Att möta den som inte orkar leva. En föreläsning om psykiska problem och psykisk kompetens

Ullakarin kommer att prata om skillnaden mellan psykisk ohälsa och psykisk sjukdom. Hur kan man känna igen och hjälpa den som brottas med psykiska problem? Ullakarin kommer även berätta om den senaste suicidforskningen.

ja

Se inspelning av föreläsningen(Extern länk)

Jönköping

15:50

17:20

Rickard Bracken

Sedan årsskiftet är Rickard generalsekreterare för den ideella organisationen Suicide Zero. Organisationen grundades 2013 och arbetar för att minska självmorden. Rickard har lång erfarenhet från psykiatriområdet bland annat som projektledare både på Rise, Hjärnkoll och Sveriges kommuner och Regioner.

Våga fråga – självmorden upphör inte för att vi blundar och tiger

Rickard kommer att berätta om det arbete som Suicide Zero utför och på vilket sätt vi kan stötta för att förhindra att man väljer att avsluta sitt liv.

ja

Se inspelningen av föreläsningen(Extern länk)

Värnamo

 

09:00 – 12:00

Emma Edvinsson, specialistpsykolog, barn- och ungdomspsykiatrin, Värnamo

 

Reidun Larsson, legitimerad psykolog, barn- och ungdomspsykiatrin, Värnamo

 

Josefin Tenefors, arbetsterapeut, rehabiliteringscentrum, Värnamo

Neuropsykiatrisk funktionsnedsättning barn och unga

Bedömning, utredning och insatser inom barn- och ungdoms-psykiatrin. 

Ingen livestreaming.

Inspelning av föreläsningen:

Del 1(Extern länk)

Del 2(Extern länk)

Del 3 (Extern länk)

 

ONSDAG 11/11

 

 

 

 

Ort

Tid

Föreläsare

Ämne

Live-
streamas

Eksjö

09:30

10:30

Karin Elardt

Psykolog, barn- och ungdomspsykiatriska kliniken

Känslor, vad, hur och varför? 

                                                                  

ja

Se inspelning av föreläsningen(Extern länk)

Eksjö

11:00

12:00

 

Karin Elardt, Helen Kindvall, Elina Roos

Helen arbetar som kurator, Elina arbetar som arbetsterapeut och Karin arbetar som psykolog vid barn- och ungdomspsykiatriska kliniken

Sömn hos barn och unga –
naturligt men ändå ibland så
svårt.

Hur gör man när det krånglar till sig med sömnen
så att bästa förutsättningar skapas för den goda vilan?

ja

Se inspelning av föreläsningen(Extern länk)

Eksjö

13:00

15:00

Helen Kindvall, Anders Hermansson
Helen Kindvall arbetar som kurator vid barn- och ungdomspsykiatriska kliniken och Anders Hermansson arbetar som skolpsykolog i Nässjö.

Autism hos barn och unga

ja

Inspelning av föreläsningen(Extern länk)

Eksjö

15:30

17:30                                                         

Karin Elardt

Psykolog, barn- och ungdomspsykiatriska kliniken

ADD/ADHD hos barn och unga      

ja

Inspelning av föreläsningen(Extern länk)

Jönköping

09:00

10:00

Christel Kalbe, vårdenhetschef för barn- och ungdomspsykiatriska avdelningen

Vad händer när ditt barn blir inlagt på en barnpsykiatrisk vårdavdelning?

Christel Kalbe berättar om verksamheten på vårdavdelningen.

 ja

Inspelning av föreläsningen(Extern länk)

Jönköping

10:00

11:00

Petra Johansson Hallgren,
kurator

 

Gunilla Martin, specialistsjuk-sköterska

Anorexi

Vad vårdnashavare kan göra om barn drabbas av anorexi, och vilken hjälp som finns att få.

 ja

Inspelning av föreläsningen(Extern länk)

Jönköping

11:00

-

12:00

Maria Heiver,
vårdenhetschef för En väg in, barn och unga, psykisk hälsa samt barn- och ungdomshälsan.

En väg in, barn och unga, psykisk hälsa

Maria Heiver berättar om En väg in, barn och unga, psykisk hälsa. Dit vänder sig barn och unga som inte mår riktigt bra inuti. Vårdnadshavare är också välkomna att vända sig dit. Maria Heiver berättar också om vilka olika typer av insatser som barn- och ungdomshälsan respektive barn- och ungdomspsykiatrin arbetar med.

ja

Inspelning av föreläsningen(Extern länk)

Jönköping

13:00

-

14:00

Helena Friede,
psykolog

Helena Friede berättar om Pluss-projektet (psykisk hälsa, lärande, utvecklig, samverkan kring små barn) vars syfte är att öka tillgängligheten för insatser och behandling till små barn med utvecklingsrelaterade svårigheter utan krav på diagnos. På lång sikt är förhoppningen att detta ska minska den psykiska ohälsan hos barn, unga och deras familjer samt öka välmående, livskvalitet, delaktighet i skola och arbetsliv och förebygga psykisk hälsa. 

ja

Inspelning av föreläsningen(Extern länk)

Jönköping

14:00
-
15:00

Elin Lindberg 
arbetsterapeut

Helena Jordan 
arbetsterapeut

Hur kan man få vardagen med barn och unga att fungera?

Praktiska tips för familjer kring aktivitetsbalans, rutiner och sömn.

 

ja

Inspelning av föreläsningen(Extern länk)

Tranås, Löfstadkyrkan

18:30

20:30

Marie Davidsson Beteendevetare och KBT-terapeut. Arbetar som terapeut och med basutredningar kring neuropsykiatriska funktionshinder.

Psykisk ohälsa – ångest

Marie berättar om olika orsaker,
strategier och hur man kan förstå
sin ångest.

En föreläsning som tar upp allt ifrån
den vardagliga ångesten till att den blir övermäktig.

Webbsändning via Facebook

https://www.sv.se/psveckanjkpglive1(Extern länk)

Websändning

11:00

12:00

Samtalsledare Madeleine Sjöstrand och Cecilia Nelson

11-kaffe tillsammans via nätet

Saker som får mig att må bra!

För deltagande, ring Madeleine,
0704- 31 39 18, eller
Cecilia, 0720-79 68 25

Länk till 11-kaffe via nätet(Extern länk)

TORSDAG
12/11

 

 

 

 

Ort

Tid

Föreläsare

Ämne

Live-
streamas

Jönköping

11:00 

12:15

Bodil Monwell och peer (person med egen erfarenhet av psykisk ohälsa som resurs)

Bodil är socionom och forskare. Arbetar på beroendemottagningen och sprututbytet. Är även anställd vid socionomprogrammet, Hälsohögskolan, Jönköping University.

 

 

 

 

Beroende och nya droger

Bodil kommer att fokusera på missbruk/ beroende och annan ohälsa. Hon kommer att lyfta såväl dödlighet som missbruksrelaterad ohälsa och hur den förändrats över tid.

Numera finns ett stort antal droger att välja på, det är enkelt och billigt att få tag på dem. Det är vanligt att flera substanstyper används parallellt.

Föreläsningen avslutas med att en person med egen erfarenhet av beroende berättar sin historia.

ja

Inspelning av föreläsningen(Extern länk)

Jönköping

13:15 – 15:00

 

(90 min + 15 min peer)

Marika Åhre och peer

Överläkare psykiatri inom psykosvården, psykiatriska kliniken, Jönköping.

Varför har inte alla hallucinationer hela tiden?

Utgående från teorier och forskningsresultat kan vi försöka oss på att förstå hur hjärnan arbetar för att kunna skilja på om det vi upplever kommer ”utifrån” eller ”inifrån”. 

Föreläsningen avslutas med att en person med egen erfarenhet av psykos berättar sin historia.

ja

Inspelning av föreläsningen(Extern länk)

Jönköping

15:30

17:00

 

(75 min + 15 min peer)

Karin Eriksson och peer

Psykolog, psykiatriska kliniken, Jönköping. Karins arbete har främst kommit att kretsa kring personer med emotionellt instabil personlighetsstörning, och att genom beprövade behandlingsmetoder guida dem mot ett liv värt att leva. Att hjälpa dem att sluta självskada är ett avgörande steg på denna resa.

 

Självskadebeteende – att förstå och bemöta

Hur kommer det sig att vissa individer väljer att på eget bevåg göra sig själva illa? Vad får de ut av det? Och vad kan vi som står bredvid, oavsett om vi är vårdpersonal, anhörig eller medmänniska, göra för att hjälpa? Föreläsningen syftar till att övergripande besvara dessa frågor, med andra ord – hur vi kan förstå och därigenom lättare bemöta personer med självskadebeteende.

Föreläsningen avslutas med att en person med egen erfarenhet av självskadebeteende berättar sin historia.

ja

Inspelning av föreläsningen(Extern länk)

Ljudkvaliteten är tyvärr sämre mellan ca 09:30 - 30:30 i inspelningen.

Sävsjö, Höglandskyrkan

16:30

18:00

Erica Josefsson, Cecilia Berggren och Sara Fransén

Sara arbetar som anhörigsamordnare för Sävsjö kommun, Erica arbetar som fritidspedagog och Cecilia arbetar som behandlingspedagog inom neuropsykiatriska funktionshinder.

Att förstå och hjälpa barn, elever och unga vuxna med NPF.

Välkommen till en temakväll med ADHD i fokus!

Att själv leva med ADHD, att vara förälder till barn med ADHD samt hur man på bästa sätt kan hjälpa och förstå barn/elever/unga vuxna med neuropsykiatriska funktionshinder.

Erika Josefsson och Cecilia Berggren är gäster. De har egna erfarenheter och har genom utbildning och arbete kunskap av barn, tonåringar och unga vuxna med diagnoser.

Webbsändning via Youtube

Livesändning av föreläsningen(Extern länk) 

Sävsjö, Höglandskyrkan

18:30

19:30

Ellen Zetterheim

Har jag rätt att ta plats?

Möt Ellen Zetterheim, 24 år, som är lillasyster till en funktionsnedsatt bror. Hon berättar om erfarenheter av att bli den duktiga prinsessan, erfarenheter som ledde till psykisk ohälsa. Om fallgroparna och om hoppet till återhämtning.

Föreläsningen vänder sig till alla som möter människor i sin vardag, både privat eller i sitt yrke.

Webbsändning  via YouTube

Livesändning av föreläsningen(Extern länk)

FREDAG 13/11

 

 

 

 

Ort

Tid

Föreläsare

Ämne

Live-
streamas

Eksjö

09:30 -

12:00

Cajsa Tengblad

Hälsopedagog, diplomerad coach, författare och föreläsare. Cajsa arbetar hälsofrämjande med ett coachande och salutogent för hållningssätt.

Bli själsstark!

Stärk din psykiska motståndskraft.

Cajsa delar med sig om livsstrategier för själen. Redskap för att hantera livets utmaningar.

ja

Inspelning av föreläsningen(Extern länk)