Ny handledningsmodell ger jämbördigt lärande

Ferisa Basic, sjuksköterska på medicin C, Länssjukhuset Ryhov, är handledare för både Lisa Riberth och Ebba Nordfors när de är ute på sin första verksamhetsförlagda utbildning under termin tre. Genom den här modellen lär de inte bara av sin handledare utan också av varandra.
Ferisa Basic, sjuksköterska på medicinkliniken avdelning C, Länssjukhuset Ryhov, är handledare för både Lisa Riberth och Ebba Nordfors när de är ute på sin första verksamhetsförlagda utbildning under termin tre. Genom den här modellen lär de inte bara av sin handledare utan också av varandra. Foto: Mikael Bergström

När Ferisa Basic, sjuksköterska på medicinkliniken avdelning C, Länssjukhuset Ryhov, kliver in i sin roll som handledare, är det med två sjuksköterskestudenter samtidigt. Peer-learning (jämlikt lärande) har visat sig ha flera fördelar för både handledare och studenter.

Tillblandning av antibiotika, förberedelse av kateter, dokumentation i Cosmic och förberedelser inför utskrivning, är bara några av alla de moment som sjuksköterskestudenterna Lisa Riberth och Ebba Nordfors får arbeta med under sin första och fem veckor långa verksamhetsförlagda utbildning, VFU, på medicinkliniken, avdelning C.

Och de gör det hela tiden tillsammans, med varandra och under ledning av sin handledare Ferisa Basic, en modell för handledning som kliniken använt sedan hösten 2016.

”De kan lyfta varandra”

– Jag tycker jättemycket om att ha studenter, säger Ferisa Basic. När jag är trygg i min yrkesroll kan jag handleda två samtidigt. Jag visar olika moment först, sedan får de göra det själva. Det är viktigt att få göra själv, vet jag sedan min egen tid som student. När jag ser att de klarar det själva släpper jag dem, men finns hela tiden i bakgrunden. När de arbetar tillsammans kan de också lyfta varandra. De tog till exempel utskrivning av en patient helt själva.

Hon ser en trygghet i att de är två. De kan helt enkelt stämma av olika moment med varandra – och förstås fråga henne som handledare.

Oavsett det handlar om att blanda till läkemedel, förbereda en utskrivning, träna på bedömning av vitala parametrar eller förbereder katetersättning, kan de stötta varandra.

”Lär oss av varandra”

– Vi lär oss mycket av varandra. Är jag sämre på något frågar jag Lisa – och tvärtom. Det blir ett kunskapsutbyte där vi diskuterar tillsammans, säger Ebba Nordfors.

– Detta är ett bra sätt att lära sig samarbeta, så att inte någon tar över från den andre, säger Lisa Riberth.

Vid inskrivningssamtal av nya patienter är det också en fördel att vara två – då en kan hålla i samtalet och en kan observera.

Men det finns också saker att vara extra uppmärksam på när två studenter arbetar ihop.

”Kommunikationen viktig”

– Det är viktigt att tänka på kommunikationen mellan varandra och med mig, och att jag som handledare ska bedöma dem som enskilda individer. Jag brukar också stödja studenterna i att dela på arbetsuppgifterna så att båda får göra lika mycket, säger Ferisa Basic.

Inför sin fem veckor långa VFU har Ebba och Lisa skrivit sin egen lärandeplan med vissa områden som de ska ha speciellt fokus på, som bland annat trycksår, nutrition och andning.

Om drygt ett år är de färdiga sjuksköterskor med tydliga mål.

– Jag är helt inne på att bli barnmorska, säger Ebba Nordfors.

– Jag funderar på akutmottagning. Jag gillar det adrenalinpåslag som kan bli där, säger Lisa Riberth.