Bra utbildning och introduktion är nyckeln till lyckad rekrytering

Sjuksköterskestudenten Malin Hertz gör sin verksamhetsförlagda utbildning på akutvårdsavdelningen, Länssjukhuset Ryhov, och tränar nålsättning tillsammans med sin handledare Björn Erfors.
Sjuksköterskestudenten Malin Hertz gör sin verksamhetsförlagda utbildning på akutvårdsavdelningen, Länssjukhuset Ryhov, och tränar nålsättning tillsammans med sin handledare Björn Erfors. Foto: Mikael Bergström

Sjuksköterskor som utbildas på Hälsohögskolan i Jönköping får 21 veckors verksamhetsförlagd utbildning, VFU, inom hälso- och sjukvården i Region Jönköpings län, vilket ofta är en inkörsport inför sommarjobb.

– Det finns olika modeller för handledning. Alla har syftet att studenten ska bli självständig i sitt lärande. Man ska också se VFU-tiden som en plattform för att rekrytera, därför har vi som arbetsgivare ett stort ansvar, säger Maria Koldestam, sjuksköterska och professionsansvarig för VFU-placeringen för alla sjuksköterskor i regionen under grundutbildningen.

Leda till rekrytering

Förhoppningen är att VFU-tiden så småningom ska leda till en rekrytering, vilket det ofta också gör. – Det avgörande är bra arbetsmiljö, schemaläggning, löneutveckling och möjlighet till kompetensutveckling, säger Maria Koldestam.

Malin Hertz tar sin sjuksköterskeexamen i juni 2015. Under våren gör hon sin VFU på akutvårdsavdelningen, AVA, på Länssjukhuset Ryhov och följer sin handledare Björn Erfors under hans arbetspass.

”Läser in oss på patienterna”

– Vi börjar arbetspasset med en kopp kaffe när vi läser in oss på patienterna. Vi får nya patienter nästan till varje pass, säger Björn.

Utdelning av mediciner, rondarbete och regelbunden kontroll av vitala parametrar är några av många arbetsmoment under ett arbetspass. Dessutom det omvårdnadsmässiga arbetet att hjälpa patienterna till toalett, att tvätta sig med mera, där en undersköterska och en sjuksköterska arbetar i parvård med ett antal patienter.

”Hur ska vi prioritera”

– Reflektioner är en stor del av dagen. Jag får en del retoriska frågor från Björn. Hur ska vi prioritera, vad är din plan? Vad kan hända – och vad gör vi då? Mycket handlar om att tänka högt och följa upp saker, säger Malin.

Hon låter väldigt nöjd med sin VFU-tid:

– VFU-veckorna är egentligen för få, för de är jätteviktiga.

I sommar ska hon arbeta på psykiatriska intensivvårdsavdelningen, PIVA.

– Jag ville det, för jag tycker att vi haft för lite psykiatri i utbildningen och jag har tidigare jobbat lite som skötare där. Men sedan vill jag nog tillbaka till somatiken.

Yrkesrollen som sjuksköterska handlar idag mycket om att arbeta i team med andra yrkesgrupper.

– I dag har vi mer samarbete mellan olika professioner, vilket är en positiv sak som gör det mycket roligare att arbeta.  Men det är inte alltid som folk utanför sjukvården känner till det, säger Björn Erfors.

För sin egen del var yrkesvalet inte helt givet.

– Jag har varit personlig assistent tidigare, och alltid varit givande och hjälpande. Att få vara en viktig del i en människors svaga stunder känns väldigt givande, och det känns bara mer och mer positivt ju längre jag arbetat.

Malin Hertz känner också att hon hamnat rätt, efter att först ha läst ekonomi ett och ett halvt år.

– Sjuksköterskeyrket bara kom, varför vet jag inte riktigt.

Introduktion inför sommarjobbet

Inför sommarjobbet blir det introduktion på arbetsplatsen och dessutom en gemensam introduktionsdag, med teori varvat med praktiska övningar på Metodikum.

– Introduktionen brukar vara väldigt uppskattad, säger Anette Abrahamsson, chefsjuksköterska på Länssjukhuset Ryhov. I år har vi också satsat mer på att göra små filmer i vissa ämnen, som man kan ta till sig när man vill.

Mer fakta:

Sjuksköterskeprogrammet omfattar sex terminer.

Under termin 3 sker VFU två veckor i primärvård samt fem veckor på sjukhus.

Under termin 4 är det fem veckor på äldreboende och under termin 6 totalt nio veckor på sjukhus eller i hemsjukvården.

Två av veckorna är inom specialistsjuksköterskeområde. Platserna är valda utefter var studenten kan nå måluppfyllelse enligt kursplanen.

Region Jönköpings län står för VFU-platserna och Hälsohögskolan gör fördelningen bland studenterna.