Ögonsjukvård

Pojkes ögon undersöks
En av de största patientgrupperna är barn. Barn får exempelvis behandling för skelning och amblyopi (låg synskärpa). Foto: Johan W Alby

Ögonklinikerna inom Region Jönköpings län bedriver ögonsjukvård inom två områden – inom vårdval, där privata aktörer också kan ansöka om att bedriva vård, och inom den specialiserade vården.

Klinikerna behandlar olika typer av ögonbesvär som kräver specialistvård och har både planerade och akuta besök samt rådgivning och uppföljning.

De största patientgrupperna är barn, personer med diabetes, glaukom (grön starr) eller makulaförändring (åldersförändringar i gula fläcken). Barn får exempelvis behandling för skelning och amblyopi (låg synskärpa). Patienter med katarakt (grå starr) är exempel på sjukdom som omfattas av vårdval.

Länets ögonmottagningar utför gråstarrskirurgi, glaukomkirurgi, kirurgi vid hudförändringar och ger intravitreala injektioner samt laserbehandlingar. I de få fall en vårdplats behövs vårdas patienterna inom kirurgkliniken på Länssjukhuset Ryhov.