Kvinnohälsovård och kvinnosjukvård

Undersökning av mage
Till gravida och deras partner erbjuds förebyggande hälsovård, råd och information under graviditeten samt stöd i kommande föräldraskap. Foto: Johan W Alby

Regionens tre kvinnokliniker ansvarar för omhändertagande av kvinnan vid graviditet, förlossning och gynekologisk sjukdom. Klinikerna arbetar också för främjande av sexuell hälsa.

Kvinnohälsovården erbjuder råd och stöd som rör familjeplanering och preventivmedel. Verksamheten arbetar med att förebygga oönskad graviditet och sexuellt överförbara sjukdomar samt ger hälsoinformation och samtal om levnadsvanor.

Till gravida och deras partner erbjuds förebyggande hälsovård, råd och information under graviditeten samt stöd i kommande föräldraskap. Kvinnohälsovården arbetar också med gynekologisk hälsokontroll (GCK) för att förebygga livmoderhalscancer. 

Förlossningsenheterna ansvarar för förlossningsvård och BB-avdelningarna för stöd efter förlossningen till kvinnan, partnern och det nyfödda barnet.

Kvinnoklinikernas gynekologiska mottagningar och vårdenheter ger råd och stöd, behandling och vård vid gynekologisk sjukdom samt vid abort.

Tillsammans med kommunerna ansvarar kvinnoklinikerna också för länets ungdomsmottagningar.