Avancerad smärtbehandling

Person i vårdkläder och skyddsväst genomför en undersökning med röntgenapparat på en person som ligger ner.
Foto: Johan W Avby

Smärtkliniken är länsövergripande och erbjuder avancerad smärtbehandling till patienter med långvarig eller akut smärta som inte är hanterbar i primärvård eller inom andra specialistvårdsenheter. Det kan till exempel handla om cancerrelaterad smärta.

Mottagningarna finns på alla tre sjukhusen i länet. De har lite olika inriktningar men gemensamt är att de jobbar med både invasiva och farmakologiska behandlingar. Exempel på invasiva behandlingar är olika typer av blockader, intratekal smärtlindring (smärtlindring via ryggmärgsvätska), läkemedelspumpar och baksträngstimulering (smärtlindrande genom svaga impulser som stimulerar ett specifikt område i ryggmärgen). Farmakologiska behandlingar innefattar läkemedel.

Mottagningen på Höglandssjukhuset Eksjö är även refillcenter för baklofenpumpar som används inom olika områden i vården.

Smärtkliniken behandlar också patienter på sjukhusens vårdavdelningar, antingen genom besök eller via telefonrådgivning till ansvarig patientläkare.

För att komma till smärtkliniken behövs en remiss med uppgift om diagnos, beskrivning av smärttillstånd samt resultat av genomgångna utredningar och behandlingar.

Organisatoriskt hör smärtkliniken till operations- och intensivvårdskliniken i Eksjö.