Fastigheter och lokaler

Ombyggnad Hus D3/D4 plan 5 och 6, Ryhov (101-421C-F)

Bild på Ombyggnad Hus D3/D4 plan 5 och 6, Ryhov

Projektet är det första av tre delprojekt som planeras i Akutspåret på Ryhov där slutmålet är en ny akutmottagning.

Ombyggnationen omfattar plan 5 och 6 där nya lokaler för stroke- och neurologivården, enheten för lungmedicin, diabetes och endokrinologi samt medicinklinikens administration. Den omfattar även byggnadernas installationsplan och teknisk försörjning i husen.

För att öka samverkan och uppnå större samordning av verksamheter placeras vårdavdelning, dagsjukvård och mottagning på samma våningsplan. Vårdavdelningar byggs om till i huvudsak enkelrum med eget RWC/dusch och med en integrerad rehabiliteringsverksamhet. Planlösningar är utformade utifrån den moderna vårdavdelningens behov.
På plan 5 planeras en vårdavdelning samt mottagning, utredningsenhet för lungmedicinsk vård och även administrativa lokaler. På plan 6 planeras en vårdavdelning samt mottagning, dagsjukvård och rehabilitering för stroke- och neurologivård.

Ombyggnaden kommer ske i två huvudetapper och behov av evakueringslokaler finns under byggtiden. Stor vikt läggs vid utformning av lokaler att bli attraktiva och erbjuda goda vårdmiljöer med bra arbetsmiljö.

Centralkomplexet på Länssjukhuset Ryhov byggdes under 1980-talet och har ur ett tekniskt perspektiv varit ett väl fungerande sjukhus. Sedan dess har de tekniska systemen föråldrats, och därutöver har vårdens och samhällets behov förändrats. Ett flertal fastighetstekniska system inom sjukhuset behöver därför ersättas och uppgraderas, för att sjukvården även i framtiden ska kunna förlita sig på välfungerande tekniska system med stärkt leveranssäkerhet och redundans i de tekniska systemen.

Projektet genomförs i strategisk partnering tillsammans med NCC Sverige AB.

Visningsbild: White arkitekter

 • Anläggning: F101 Länssjukhuset Ryhov
 • Storleksyta: 8000 kvadratmeter
 • Investeringsram: 267 miljoner kronor
 • Kontakt: Linnea Storck
 • Aktuellt skede: Produktion

Projektstatus

 1. Förstudie 53% klar
 2. Upphandling 100% klar
 3. Programarbete 92% klar
 4. Systemhandling 100% klar
 5. Projektering 100% klar
 6. Produktion 82% klar
 7. Överlämning 0% klar
 8. Uppföljning 0% klar