Smärtkliniken som arbetsplats

Smärtkliniken är länsövergripande och erbjuder avancerad smärtbehandling till patienter med långvarig eller akut smärta som inte är hanterbar i primärvård eller inom andra specialistvårdsenheter.

Mottagningarna finns på alla tre sjukhusen i länet. Vi har olika inriktningar men gemensamt är att vi arbetar med både invasiva och farmakologiska behandlingar.

För att komma till smärtkliniken behövs en remiss med uppgift om diagnos, beskrivning av smärttillstånd samt resultat av genomgångna utredningar och behandlingar. Smärtkliniken behandlar också patienter på sjukhusens vårdavdelningar, antingen genom besök eller via telefonrådgivning till ansvarig patientläkare.

Vi erbjuder

Hos oss blir du en del av ett välfungerande team med god sammanhållning. Vi har ett tätt samarbete på våra enheter, mot sjukhusets avdelningar och med primärvården. Arbetet hos oss är under dagtid, måndag till fredag. Det är ett självständigt arbete där du får vara med och utveckla samtidigt som du utvecklas. 

Kliniken har en kompetensbredd som står sig väl mot landets universitetssjukhus. Våra läkare är specialistläkare och erbjuds ST- utbildning inom smärta.

Yrken hos oss

  • specialistläkare
  • specialistsjuksköterskor
  • sjuksköterskor
  • undersköterskor
  • vårdadministratörer

Att jobba hos oss

Vårt motto är: Personal med hög kompetens, stort engagemang och stark teamkänsla som bemöter patienten med respekt och tillit. Vi möter många patienter med smärta och för oss är det viktigt med ett bra omhändertagande och gott bemötande. Du arbetar alltid med patienten i fokus och vi håller patientsäkerhet högt genom att upprätthålla hög kompetens hos välutbildad personal.

Smärtkliniken är en specialistenhet som främst har en interventionell inriktning, det betyder att stor vikt ligger vid att prova olika insatser, från lokalbedövning till olika typer av nervblockader eller inopererade smärtlindringssystem.

Som nyanställd hos oss får du en individanpassad introduktion på normalt 4-8 veckor. Introduktionen anpassas efter dina förkunskaper och behov. Du har en eller två handledare som ansvarar för introduktionen och vi arbetar hela tiden med att utveckla vårt mentorskap. 

Vi utvecklar och utvecklas

Smärtkliniken har som mål att bidra till utveckling för både medarbetare och verksamhet. Vi värderar ett öppet klimat och tar tillvara idéer och kunskaper för att möjliggöra utveckling och ständiga förbättringar. 

Vi arbetar med ständig utveckling av verksamheten och för att bredda kompetensen på kliniken.

Vi arbetar utifrån vetenskapliga grunder och evidensbaserade fakta och följer upp våra behandlingar med validerade instrument för att kvalitetssäkra vårt arbete.

Vi bedriver även ST-utbildning inom smärta.