Ortopedkliniken på Länssjukhuset Ryhov som arbetsplats

Ortopedkliniken på Länssjukhuset Ryhov med cirka 150 medarbetare erbjuder behandling, vård och rehabilitering vid ortopediska sjukdomar. Kliniken är indelad i generell ortopedi, barnortopediskt centrum, samt neuroortopediskt centrum.

Vi erbjuder

Vi arbetar i team med olika yrkesgrupper för att ge bästa möjliga vård till patienten. På kliniken arbetar vi processinriktat och alla medarbetare förväntas ta ett stort ansvar för verksamhetens utveckling.

Vårt mål är att alla medarbetare är delaktiga i kvalitetsarbete. Det innebär att du ingår i en grupp som driver en specifik process, och att du får kontinuerlig kompetensutveckling inom det området.

Det här får du arbeta med

 • gipstekniker
 • läkare
 • operationsplanerare
 • sjuksköterskor
 • undersköterskor
 • vårdadministratörer

Att jobba hos oss

På akutmottagningen tar klinikens medarbetare hand om dem som skadat armar, ben och rygg. Vi behandlar de flesta frakturer och skador.

Förutom den akuta verksamheten har vi också en stor planerad verksamhet med mottagning, telefonrådgivning och operation.

På mottagningen bedömer vi patienter som har smärtor i kroppens rörelseapparat, det vill säga muskler, senor, skelett och leder. Här följer vi också upp patienter som behandlas för frakturer. Vi har hög kompetens för all ortopedi och speciell spetskompetens inom axelkirurgi, barnortopedi och rygg- och nackkirurgi.

Ortopedkliniken har två vårdavdelningar. På den ena avdelningen vårdar vi patienter med akuta ortopediska skador och sjukdomar, inklusive äldre patienter med till exempel höftfrakturer eller amputationer. På den andra avdelningen vårdar vi patienter i samband med olika planerade operationer i rörelseapparaten. Även patienter som har genomgått planerad operation i rygg och nacke vårdas här.

Det här värderar vi högt

Vi värderar att ortopedklinikens medarbetare arbetar tillsammans för vår vision ”Kvalitet, kompetens och respekt i alla möten”.

Vi förväntar oss att alla medarbetare tar ett stort ansvar för verksamhetens utveckling och ger patienten god och säker vård.

Vi utvecklar och utvecklas

Ortopedkliniken är stabil med goda resultat, men vi tittar alltid efter möjligheter att förbättra ytterligare. Vi arbetar på att stärka vårt processarbete och alla enheter driver olika former av förbättringsarbeten inom områden som till exempel:

 • vardagsrehabilitering
 • personcentrerad vård
 • tillgänglighet till mottagning och operation
 • ökad vårdkvalitet
 • nöjda patienter
 • nöjda medarbetare