Operations- och intensivvårdskliniken

Sjuksköterska på Länssjukhuset Ryhov
Operations- och intensivvårdskliniken är en högteknologiskt avancerad specialistklinik. Vi samarbetar med många av sjukhusets andra kliniker och har alltid patientens bästa i fokus. Foto: Foto: Johan W Avby

Operations- och intensivvårdskliniken på Länssjukhuset Ryhov är en av sjukhusets största kliniker med cirka 400 medarbetare inom intensivvård, operationssjukvård, separat dagkirurgisk verksamhet, postoperativ vård, sterilteknisk verksamhet och vårdadministration. Ambitionen är att vara en klinik i framkant och ett föredöme när det gäller kvalitet och arbetsmiljö. Vi arbetar aktivt med och satsar på områden som patientsäkerhet, arbetsmiljö och rekrytering.

Vi erbjuder

Vi är en arbetsplats med stora möjligheter till ett engagerande arbete, där du som medarbetare utvecklas och kan välja olika inriktningar inom samma klinik. På operation arbetar du inom alla opererande specialiteter och inom intensivvården behandlas patienter från alla kliniker på sjukhuset, vilket ger dig bred kunskap. Du kommer till ett öppet arbetsklimat med ständigt fokus på patientsäkerhet och god arbetsmiljö för medarbetarna. Du arbetar nära patienten utifrån ett empatiskt helhetstänk och får även samarbeta med andra kliniker. Med en god fysisk och psykosocial arbetsmiljö skapar vi en attraktiv arbetsplats för dig som arbetar här. 

Yrken hos oss 

  • anestesiläkare, specialist i anestesi och intensivvård
  • specialistsjuksköterskor med inriktning anestesi, operation eller intensivvård
  • steriltekniker och instrumenttekniker
  • undersköterskor
  • vårdadministratörer

Att jobba hos oss

Vi ansvarar för den mest kvalificerade övervakningen av patienter inom akutsjukvården, dygnets alla timmar. Arbetet med den medicintekniska utrustningen som respiratorer, infusionspumpar och dialysapparater ställer stora krav på din kompetens inom anatomi, fysiologi, farmakologi, medicinsk teknik och inte minst etik. I arbetet ingår också att informera närstående och bemöta deras reaktioner.

Våra medarbetare hjälper till vid akuta medicinska insatser inom sjukhuset. Exempel på detta är hjärtstillestånd, traumalarm, anestesihjälp på endoskopienheten och vissa röntgenundersökningar, stickhjälp för sjukhusets avdelningar, ECT-behandlingar och sjuktransporter av svårt sjuka patienter eller vid överflyttningar mellan sjukhus.

Som vårdadministratör hos oss arbetar du med patientdokumentation, men du har också en viktig roll i det administrativa arbetet med väl fungerande övervaknings- och dokumentationssystem. 

Inom den steriltekniska verksamheten krävs noggrannhet och kontroll så våra instrument håller högsta kvalitet.  

Vi utvecklar och utvecklas

Vi har som mål att du som medarbetare ska få möjlighet till utveckling men också vara med och utveckla verksamheten. Vi värderar ett öppet klimat där vi uppmuntrar nya idéer och tar vara på våra medarbetares kompetens, vilket möjliggör utveckling och förbättringar. Vi träffar regelbundet opererande kliniker på sjukhuset för att främja samarbetet. 

Som nyanställd hos oss får du en introduktion på normalt 4-8 veckor. Introduktionen anpassas efter dina förkunskaper och behov. 

För dig som är sjuksköterska erbjuder vi traineeprogram samt möjlighet att utbilda dig till specialistsjuksköterska med bibehållen lön. Detta kallas för utbildningsanställning. Det finns även möjlighet för sjuksköterskor att läsa till kandidatexamen, till viss del på arbetstid. Vi bedriver ST-utbildning för läkare inom anestesi och intensivvård. Vi har även fokus på fortsatt kompetensutveckling efter specialistexamen för dig som är anestesiläkare. Detta sker genom utbyte med andra sjukhus, självstudier och kurser.

Vi förordar att undersköterskor får möjlighet att gå yrkeshögskoleutbildning inom operation, anestesi och intensivvård. Vi erbjuder också våra undersköterskor på steriltekniska enheten att studera till steriltekniker.