Arbetsplatser

Ögonkliniken på Länssjukhuset Ryhov som arbetsplats

Ögonkliniken på Länssjukhuset Ryhov i Jönköping bedriver ögonsjukvård i två verksamhetsgrenar – öppen specialistsjukvård inom vårdval ögon och kvalificerad ögonsjukvård.

Inom den öppna specialistsjukvården behandlar vi de flesta ögonåkommor. En stor del är diabetesscreening i form av ögonbottenfotografering, glaucomkontroller och kataraktkirurgi.

Inom den kvalificerade ögonsjukvården erbjuder vi diagnostisering och behandling av mer komplexa ögonsjukdomar. En stor patientgrupp är personer med åldersförändringar i gula fläcken. Vi gör även olika typer av laserbehandlingar, exempelvis vid diabetesförändringar i ögat, efterstarr, för att sänka ögontrycket och vid olika problem med hornhinnan. I den kvalificerade ögonsjukvården utförs också den mer avancerade ögonkirurgin. All ögonsjukvård för barn sker i denna del av verksamheten.

Den här kompetensen söker vi

Vi söker kontinuerligt nya medarbetare med olika kompetenser till ögonkliniken. Gå gärna in under lediga jobb för att se vilka tjänster som just nu är lediga på vår klinik. Om du har andra frågor – kontakta gärna vår HR-konsult.

Därför ska du jobba hos oss

Ögonsjukvården har under relativt kort tid genomgått stora förändringar i form av nya tekniker och behandlingsmetoder, vilket medför att den erbjuder ett omväxlande och utvecklande arbete. Kliniken har läkare med olika subspecialiteter och samma gäller för ögonsjuksköterskor, sjuksköterskor, optiker, ortoptister och undersköterskor. Klinikens vårdadministratörer är en mycket viktig del i vår verksamhet och skapar förutsättningar för att vi tillsammans kan bedriva trygg och säker ögonsjukvård. Vi tror att teamarbete är en förutsättning för vår verksamhet och strävar efter att ständigt förbättra detta. 

Hos oss är alla medarbetare lika viktiga och du blir del av en arbetsgrupp med god gemenskap.  Vi vill att alla ska få ta del av kompetensutveckling på ett sätt som passar den enskilde medarbetaren bäst. Detta kan innebära utbildning såväl internt som externt.

De här yrkena finns hos oss

Ögonkliniken har omkring 70 medarbetare inom olika yrkesgrupper som

  • ortoptist
  • optiker
  • läkare
  • undersköterska
  • vårdadministratör
  • ögonsjuksköterska
  • Sjuksköterska

 Yrken i regionen

Så här arbetar vi

Vi tar hand om patienter med skador och problem i ögonen.

På mottagningen får patienten träffa läkare, ögonsjuksköterska, sjuksköterska, ortoptist, optiker eller undersköterska, som har olika former av mottagning. Hur dessa ser ut är beroende på vilken diagnos det rör sig om. Ibland träffar patienten flera yrkesgrupper i teammottagningar.

Vi opererar inom flera olika områden, till exempel katarakt, glaucom, plastik, hornhinne-, tårvägs- och skelningskirurgi.

Barnverksamheten på ögonkliniken har olika inriktningar. En inriktning handlar om undersökning och behandling av barn med samsynsproblematik, det man i dagligt tal kallar skelning. En annan inriktning är kontroll av ögonbotten på för tidigt födda spädbarn. En annan är diagnostisering och behandling av ögonsjukdomar och syndrom som kan drabba barn. Här samarbetar ofta olika specialiteter. 

Det här värderar vi högt

Vi strävar alltid efter att ge patienten en god och säker vård samt att ge ett professionellt bemötande. Vi förväntar oss att alla medarbetare tar ett stort ansvar för verksamhetens utveckling.

Så här utvecklar vi verksamheten

Alla medarbetare är med i ett processteam. Dessa team arbetar utifrån olika patientgrupper och diagnoser. Allt kvalitets- och utvecklingsarbete sker i dessa grupper.

Kliniken har regelbundet utvecklingsdagar, både för den egna kliniken och gemensamt med ögonklinikerna i Eksjö och Värnamo.

Vi uppmuntrar till kompetensutveckling och stödjer att medarbetare deltar i utbildningar och medicinska kongresser i olika former. Vi använder också våra egna resurser och har ofta internutbildning för att överföra den kompetens som redan finns på kliniken. 

Här finns ögonkliniken

Ögonkliniken finns på Länssjukhuset Ryhov i Jönköping. 

Organisatoriskt tillhör ögonkliniken verksamhetsområde Kirurgisk vård i Region Jönköpings län.