Arbetsplatser

Medicinkliniken på Länssjukhuset Ryhov som arbetsplats

På medicinkliniken erbjuder vi specialistsjukvård till patienter med akuta och kroniska sjukdomar samt till patienter i palliativ vård.

Den här kompetensen söker vi

Vi behöver främst sjuksköterskor, undersköterskor och vårdadministratörer.

Aktuella lediga jobb hittar du på

Lediga jobb

Därför ska du jobba hos oss

Om du vill ha stor variation i arbetet, arbeta tvärprofessionellt och vill utvecklas i din yrkesroll – då kommer du att trivas på medicinkliniken.

På medicinkliniken garanteras du ett spännande och varierande arbete i ett högt tempo. Den ena dagen är inte den andra lik och det är stora variationer under ett arbetspass. 

Som medarbetare på medicinkliniken arbetar du självständigt med stort egenansvar med patienten i centrum. Arbetet kräver också att du är stabil och kontrollerad i stressiga situationer.

De här yrkena finns hos oss

På medicinkliniken är vi omkring 350 medarbetare fördelade på läkare, sjuksköterskor, undersköterskor, vårdadministratörer och servicepersonal.

Så här arbetar vi

Medicinkliniken har en starkt positiv utveckling och förbättringsarbeten bedrivs på alla enheter. Vi har ett gott samarbetsklimat där vi värnar om teamarbete, och vi arbetar aktivt med personcentrerad vård och rätt använd kompetens. Varje yrkesgrupp ska i ökad omfattning få ägna sig åt det man är mest kompetent till att utföra.

Till oss kommer många personer med kroniska sjukdomar och akuta sjukdomstillstånd, till exempel besvär med hjärta eller andning, personer som har fått stroke, har leukemi, behöver dialys med mera.

Klinikens olika specialiteter består av hematologi, nefrologi, neurologi, lungmedicin, endokrinologi, kardiologi, mag-tarm, reumatologi och dialys.

Vi behöver vara uppdaterade på förändrade behandlingsriktlinjer inom de olika specialiteterna.

De patienter vi vårdar behöver mer utförlig utredning, behandling och observation. Vårt mål är att bota och lindra sjukdom och därmed bidra till en bra livskvalitet för våra patienter. Strävan är att ständigt förbättra behandlingsresultaten.