Kvinnokliniken på Länssjukhuset Ryhov som arbetsplats

På kvinnokliniken, Länssjukhuset Ryhov arbetar totalt 210 medarbetare. Kliniken har ett länsövergripande ansvar för kvinnor med komplicerade graviditeter och hotande prematur förlossning. Ungdomsmottagning och kvinnohälsovården är en del av kvinnokliniken. Vi arbetar med hälso-och sjukvård under graviditet och förlossning, gynekologiska sjukdomar, abort och preventivmedelsrådgivning. Ungdomsmottagningens arbete syftar till att främja fysisk och psykisk hälsa med fokus på sexuell och reproduktiv hälsa.

Vi erbjuder dig

Vi erbjuder ett varierande arbete, bland annat med möjlighet att rotera mellan klinikens olika enheter och växa i sin yrkesroll. Som nyanställd barnmorska ingår du i mentorskapsprogrammet. Vi är en kreativ arbetsplats med goda medicinska resultat och vi har ett bra utbildningsklimat med kunnig och kompetent personal. Vi är en engagerad och utvecklingsorienterad klinik som hela tiden arbetar för att göra det bättre för patienterna.

Yrken hos oss

  • barnmorskor
  • barnundersköterskor
  • kuratorer
  • läkare
  • psykologer
  • sjuksköterskor
  • specialistsjuksköterskor
  • vårdadministratörer

Att jobba hos oss

Vi arbetar processinriktat och med ständiga förbättringar. Vi följer upp alla patientgrupper via enkäter och vi strävar efter att använda rätt kompetens på rätt plats. Det pågår ständigt flera utvecklings- och förbättringsarbeten i vår verksamhet där alla yrkesgrupper är en viktig del.

Vi utvecklar och utvecklas

Vi har elva olika delprocesser inom obstetrik och gynekologi och medarbetare deltar aktivt i dessa processer och förbättringsarbeten. Vi har regelbundet processforum, interna utbildningsdagar, framtidsforum och klinikdagar som syftar till att öka medarbetarnas kunskap och engagemang.