Geriatriska kliniken på Länssjukhuset Ryhov som arbetsplats

Geriatriska kliniken är specialiserad på äldres behov och åldrandets sjukdomar. Kliniken arbetar personcentrerat, tvärprofessionellt och teambaserat.

Kliniken består av geriatrisk akutvårdsavdelning (GAVA) med 18 vårdplatser och öppenvård. Till kliniken hör även en länsgemensam öppenvårdsenhet, specialiserad sjukvård i hemmet (SSIH) som riktar sig till palliativa patienter. Vi är omkring 100 medarbetare.

Geriatriska mottagningen inkluderar: minnesmottagning, BPSD-team (beteendemässiga och psykiska symtom vid demenssjukdom), osteoporosmottagning, Parkinsonmottagning samt protesmottagning för benamputerade äldre.

Vi erbjuder dig

Om du vill ha stor variation i arbetet, arbeta tvärprofessionellt och vill utvecklas i din yrkesroll – då kommer du att trivas på geriatriska kliniken.

Geriatriska kliniken erbjuder dig ett spännande och varierande arbete med högt kollegialt stöd. Du som medarbetare utvecklas och kan välja olika inriktningar inom samma klinik.

Yrken hos oss

  • läkare
  • sjuksköterskor
  • undersköterskor
  • vårdadministratörer

Att jobba hos oss

Geriatriska kliniken har ett gott samarbetsklimat där vi värnar om teamarbete, och vi arbetar aktivt med personcentrerad vård och rätt använd kompetens. Varje yrkesgrupp ska i ökad omfattning få ägna sig åt det man är mest kompetent till att utföra. Förbättringsarbeten bedrivs på alla enheter kontinuerligt.

Vi tror på att god vård alltid sker i samverkan med såväl patienter och närstående som andra samarbetspartner inom specialistsjukvården, primärvården och kommunerna.

Vårt mål är att bota och lindra sjukdom och därmed bidra till en bra livskvalitet för patienterna. Strävan är att ständigt förbättra behandlingsresultaten.

Vi utvecklar och utvecklas

Vi arbetar för en god arbetsmiljö och har en bra sammanhållning där vi alla arbetar gemensamt mot de mål som verksamheten har. Kliniken är involverad i olika forskningsprojekt.