Barn- och ungdomspsykiatriska kliniken på Länssjukhuset Ryhov

Barn- och ungdomspsykiatriska kliniken är en specialistverksamhet med cirka 150 anställda . Vi arbetar med barn och ungdomar, 0-17 år, med psykiatriska sjukdomstillstånd och deras familjer.

Inom kliniken har vi

  • tre öppenvårdsmottagningar (i Nässjö, Jönköping och Värnamo)
  • en anorexienhet som bedriver både öppenvård och dagvård med sex dagvårdsplatser för hela länet
  • en akutavdelning med fem vårdplatser med dygnet runt-verksamhet för hela länet.

Kliniken har tillsammans med barn- och ungdomshälsan i Region Jönköpings län en gemensam remiss- och bedömningsenhet med telefonrådgivning.

Vi erbjuder

Vår målsättning är att erbjuda dig som medarbetare bästa möjliga förutsättningar att skapa värde för barn och unga. Det kan till exempel innebära arbete inom dagvård med anorexipatienter, arbete på avdelning för de svårast sjuka eller i öppenvård.

Yrken hos oss

  • arbetsterapeuter
  • kuratorer
  • läkare
  • psykologer och specialistpsykologer
  • sjuksköterskor och specialistsjuksköterskor
  • skötare
  • vårdadministratörer

Att jobba hos oss

Här får du arbeta med kvalificerat bedömnings-, utrednings- och behandlingsarbete med barn, ungdomar och deras vårdnadshavare. Vi arbetar i tvärprofessionella team och i nära samverkan med skola, socialtjänst och andra vårdgivare.

Du kommer att vara involverad i att utveckla det patientnära arbetet men också våra processer inom nationell kunskapsstyrning och digitalisering. Inom kliniken finns flera pågående forskningsprojekt och aktiviteter som du kan komma att ingå i.

Vi utvecklar och utvecklas

I Region Jönköpings län pågår just nu en för Sverige helt unik satsning på de barn och ungdomar som är i behov av insatser från specialistpsykiatrin i länet. Jönköpings län ska vara den bästa platsen att växa upp på för barn och unga. Vår arbetshypotes är att bygga en köfri barn- och ungdomspsykiatri med framtidens vårdutbud för optimal livskvalitet.

Satsningen syftar till att möjliggöra en högre tillgänglighet och en utveckling i riktning mot framtidens barn- och ungdomspsykiatri. Vårdutbudet följer den nationella kunskapsstyrningen för att bästa möjliga evidens ska finnas i varje möte. För att uppnå detta arbetar vi i kliniska programområden tillsammans inom specialistpsykiatrin och i ett regionalt samarbete.