Arbetsplatser

Ortopedkliniken på Höglandssjukhuset Eksjö som arbetsplats

Gipsning på ortopedmottagningen
Vi som jobbar här känner stort ansvar för våra patienter och utvecklar gärna verksamheten genom förbättringsarbeten. Foto: Johan W Avby

Ortopedkliniken i Eksjö är en modern enhet som vill ge länets invånare en ortopedisk vård av högsta kvalitet. Vi har både akut och planerad specialistvård. Här deltar alla yrkesgrupper i förbättringsarbetet och du har som medarbetare goda möjligheter till kompetensutveckling.

Den här kompetensen söker vi

Den kompetens vi för tillfället söker framgår i våra lediga jobb. Om du har andra frågor kan du även kontakta vår HR-konsult.

Det här får du arbeta med

På akutmottagningen tar våra medarbetare hand om dem som skadat armar, ben eller rygg. Vi behandlar de flesta frakturer och skador. 

Förutom den akuta verksamheten har vi också en stor planerad verksamhet med mottagning och operation.

På mottagningen bedömer vi patienter som har smärtor i  kroppens rörelseapparat, det vill säga muskler, senor, skelett och leder. Här följer vi också upp patienter som behandlas för frakturer.

Därutöver är telefonrådgivning en stor del av vår verksamhet.

Så här arbetar vi

Vi arbetar i team med flera olika yrkeskategorier för att ge bästa möjliga vård till patienten.

Våra medarbetare har särskild kompetens att hjälpa och rehabilitera patienter efter operationer och skador. 

Tillsammans är vi cirka 80 medarbetare med yrken som

  • läkare
  • sjuksköterska
  • undersköterska
  • vårdadministratör

Yrken i regionen

Det här värderar vi högt

Ortopedklinikens medarbetare känner stort ansvar och vi arbetar för att ha en stor produktion med hög kvalitet för att kunna ge patienten god vård med korta väntetider.

Så här utvecklar vi vår verksamhet

En stor patientgrupp för oss är personer som vårdas i samband med höft- och knäprotesoperationer. För att nå bra resultat bedriver vi vård med tidig rehabilitering och korta vårdtider.

Vi utvecklar verksamheten genom att medarbetare från olika professioner tillsammans förbättrar inom områden som

  • snabb rehabilitering
  • ökad vårdkvalitet
  • nöjda patienter
  • nöjda medarbetare.

Här finns vi

Ortopedkliniken finns på Höglandssjukhuset i Eksjö.

Organisatoriskt tillhör ortopedkliniken verksamhetsområde kirurgisk vård i Region Jönköpings län.