Arbetsplatser

Ortopedkliniken på Höglandssjukhuset Eksjö som arbetsplats

Gipsning på ortopedmottagningen
Vi som jobbar här känner stort ansvar för våra patienter och utvecklar gärna verksamheten genom förbättringsarbeten. Foto: Johan W Avby

Ortopedkliniken i Eksjö är en modern enhet som vill ge länets invånare ortopedisk vård av högsta kvalitet. Ortopedkliniken håller till i nya, fräscha och för verksamheten väl anpassade lokaler som vi är stolta över. Vi erbjuder både akut och planerad specialistvård dygnet runt. Tillsammans är vi cirka 80 medarbetare som har särskild kompetens att operera och rehabilitera patienter efter operationer och skador.

Vi erbjuder

På ortopedkliniken arbetar vi utifrån att alla ska mötas med respekt och ett positivt förhållningssätt, oavsett om man är patient eller arbetskamrat. Vi arbetar ständigt med förbättringar och vidareutveckling av vården efter ny och evidensbaserad kunskap i samverkan med patienterna. Både patienter och medarbetare ska känna sig välinformerade, trygga och delaktiga.

Här deltar alla yrkesgrupper i förbättringsarbetet och du har som medarbetare goda möjligheter till kompetensutveckling.

Yrken hos oss

  • gipstekniker
  • läkare
  • operationsplanerare
  • sjuksköterskor
  • undersköterskor
  • vårdadministratörer

Att jobb hos oss 

På akutmottagningen tar våra medarbetare hand om dem som skadat armar, ben eller rygg. Vi behandlar de flesta frakturer och skador. Förutom den akuta verksamheten har vi också en stor planerad verksamhet med mottagning och operation. Vi arbetar i team med flera olika yrkesgrupper för att ge bästa möjliga vård till patienten.

Våra medarbetare har särskild kompetens att hjälpa och rehabilitera patienter efter operationer och skador. På mottagningen bedömer vi patienter som har smärtor i kroppens rörelseapparat, det vill säga muskler, senor, skelett och leder. Här följer vi också upp patienter som behandlas för frakturer.

Därutöver är telefonrådgivning en stor del av vår verksamhet.

Vi utvecklar och utvecklas

En stor patientgrupp för oss är personer som vårdas i samband med höft- och knäprotesoperationer. För att nå bra resultat bedriver vi vård med tidig rehabilitering och korta vårdtider.

Vi utvecklar verksamheten genom att medarbetare från olika professioner tillsammans förbättrar inom områden som:

  • snabb rehabilitering
  • ökad vårdkvalitet
  • nöjda patienter
  • nöjda medarbetare