Kvinnokliniken på Höglandssjukhuset Eksjö som arbetsplats

Kvinna håller nyfödd bebis i famnen.
Som medarbetare här har du möjlighet att jobba i team inom ditt specialistområde. Foto: Johan W Avby

Kvinnokliniken på Höglandssjukhuset vill erbjuda en god, säker och tillgänglig vård med hög medicinsk kompetens, både i den förebyggande kvinnohälsovården och vid graviditet, förlossning, gynekologisk sjukdom och ungdomars reproduktiva hälsa. Vårt mål är att göra det bästa för dem vi är till för. Vi har akutverksamhet med förlossningar dygnet runt och varje år hälsas hos oss omkring 1100 barn välkomna till världen av någon av våra 120 medarbetare.

Vi erbjuder

Vill du vara med och påverka och utveckla vården på kvinnokliniken i Eksjö, då är du välkommen till oss. Hos oss finns möjligheten att arbeta brett inom flera områden och vi har rotationer mellan flera av klinikens olika enheter.  Vi är ett glatt och trevligt gäng som har en stark teamkänsla där alla medarbetares insats värderas högt.

Yrken hos oss

  • administrativ samordnare
  • barnmorskor
  • barnundersköterskor
  • läkare
  • sjuksköterskor
  • undersköterskor
  • vårdadministratörer

Att jobba hos oss

Hos oss får du möjligheten att arbeta med kvinnan genom hela livet när det gäller sexuell och reproduktiv hälsa.

Inom kvinnoklinikens verksamhet ingår familjevårdsenheten (förlossning/BB), fostermedicinska enheten, obstetrisk mottagning med specialistmödravård, BB eftervårdsmottagning, amningsmottagning, auroramottagning, gynekologisk mottagning, gynekologisk vårdenhet och kvinnohälsovård med ungdomsmottagning. Kvinnohälsovården har mottagningar i Aneby, Eksjö, Nässjö, Sävsjö, Tranås och Vetlanda. På familjecentralerna samverkar vi med socialtjänsten och barnhälsovården. 

Vi utvecklar och utvecklas

Vi arbetar processorienterat med ständiga förbättringar och hos oss finns möjligheten att arbeta brett inom flera områden inom obstetrik och gynekologi.