Arbetsplatser

Kvinnokliniken på Höglandssjukhuset Eksjö som arbetsplats

Kvinna håller nyfödd bebis i famnen.
Som medarbetare här har du möjlighet att jobba i team inom ditt specialistområde. Foto: Johan W Avby

Vår verksamhet har fokus på kvinnan och på vård från livets början till livets slut. Här ger vi vård till kropp och själ med medarbetare som har god människosyn. Här möter vi olika kulturer, både bland patienter och bland medarbetare. På Höglandssjukhuset Eksjö har vi akutverksamhet med förlossningar alla dygnets timmar och veckans dagar.

Den här kompetensen söker vi

Vilken kompetens vi behöver förstärka varierar över tid. Det som är aktuellt framgår av våra lediga jobb.

Kvinnokliniken söker främst dig som är 

 • barnmorska
 • undersköterska
 • vårdadministratör
 • läkare.

Yrken i regionen

Därför ska du jobba hos oss

Här får du jobba med det du är utbildad för. Vi använder våra medarbetares kompetens på rätt sätt och arbetar ofta i team för att ge patienten bästa vård.

Kvinnokliniken har en bra arbetsmiljö i moderna, ändamålsenliga lokaler. Vi har en god sammanhållning, möjligheter till arbetsrotation och individuell schemaplanering.

Vi erbjuder möjligheter till forskning för olika yrkeskategorier.

Det här får du arbeta med

Kvinnoklinikens cirka 115 medarbetare arbetar bland annat med att

 • välkomna cirka 1100 barn till världen per år
 • ge allsidig vård till kvinnor i alla åldrar
 • bedriva operationsverksamhet med eftervård
 • utbilda föräldrar inför förlossning
 • undersöka gravida med ultraljud
 • bedriva jourmottagning
 • bedriva cytostatikamottagning för cancerpatienter.

Kvinnohälsovården i kommunerna

Till kvinnokliniken hör kvinnohälsovården som har mottagningar Aneby, Eksjö, Nässjö, Sävsjö, Tranås och Vetlanda. Här samverkar vi med kommunerna och barnhälsovården på familjecentralerna.

På kvinnohälsovården får du

 • ge hälsovård för gravida
 • stödja föräldrar
 • ge råd om preventivmedel
 • ta gynekologiska cellprov
 • förebygga psykosocial hälsa
 • uppmuntra till goda levnadsvanor.

Vi arbetar för att främja fysisk och psykisk hälsa med fokus på sexualitet och reproduktiv hälsa. Det finns även ungdomsmottagningar där vi arbetar med preventiv hälsa och vi informerar samtliga elever i årskurs 8 om vad de kan få hjälp med. 

På kvinnohälsovården arbetar du självständigt och i team med dina patienter. Du har ingen helgtjänstgöring utan jobbar dagtid på vardagar. 

Så här arbetar vi

Vi arbetar i team och har bland annat

 • Auroramottagning för förlossningsrädda
 • diabetesteam för gravida
 • specialteam för patienter med cellförändringar på livmodertappen
 • fostermedicinskt team
 • infertilitetsteam
 • mottagningsteam
 • obstetriskt team
 • onkologiskt team
 • urogynekologiskt team.

Det här värderar vi högt

På kvinnokliniken vill vi ge bästa vård från livets början till livets slut. Vi ser till hela människan och jobbar med kropp och själ. 

Vi strävar efter goda medicinska resultat och vill använda våra medarbetares kompetens på rätt sätt.

Våra mål är att ge god och jämlik vård, god omvårdnad och gott bemötande, alltid med delaktiga patienter.

Så här utvecklar vi vår verksamhet

Vi fokuserar starkt på att utveckla verksamheten både lokalt i Eksjö men också i hela Region Jönköpings län tillsammans med Landstinget i Kalmar län och Region Östergötland. Kvinnokliniken deltar även i stora forskningsstudier.

Vi vill hela tiden bli ännu bättre på att ta hand om nyfödda barn och att korta vårdtiderna.

Något vi mäter och noga följer upp är

 • andel kejsarsnitt
 • andel bristningar vid förlossning
 • andel polikliniska operationer.

Vi har även förbättringsarbeten som gäller amning och bättre BB-vård, vi arbetar för att minska vårdrelaterade infektioner och vi utvecklar cancervården genom patientmedverkan.

Här finns vi

Kvinnokliniken finns på Höglandssjukhuset i Eksjö. Kvinnohälsovårdens mottagningar finns i Aneby, Eksjö, Nässjö, Sävsjö, Tranås och Vetlanda.

Organisatoriskt tillhör kvinnokliniken verksamhetsområde kirurgisk vård i Region Jönköpings län.