Arbetsplatser

Medicin- och geriatrikkliniken på Värnamo sjukhus som min arbetsplats

Personal på Medicinmottagningen på Värnamo sjukhus
Medicinmottagningen Värnamo sjukhus Foto: J W Avby

På medicin- och geriatrikkliniken på Värnamo sjukhus vårdar vi patienter som är i behov av specialiserad medicinsk och geriatrisk vård.

Den här kompetensen söker vi

Vi är alltid intresserade av goda medarbetare och behöver rekrytera personal inom flera yrkesområden. Gå gärna in under lediga jobb för att se vilka tjänster som just nu är lediga på vår klinik. Om du har andra frågor – kontakta gärna vår HR-konsult.

Därför ska du jobba hos oss

Vi hoppas att du vill vara med och utveckla vår nya klinik. Vi är en stor klinik med olika patient- och personalgrupper med olika sorters bakgrund, och detta ger en spännande och varierande vardag. Vi behöver ständigt utveckla nya arbetssätt och processer och vi går en spännande framtid till mötes.

Det här får du arbeta med

På medicin- och geriatrikkliniken behandlar vi sjukdomar inom olika internmedicinska områden som hjärta, lungor, njurar, ämnesomsättningssjukdomar, diabetes, blodsjukdomar, mag- tarmsjukdomar och neurologiska sjukdomar. Vi har även minnesmottagning, osteoporosmottagning, parkinsonmottagning och strokemottagning. Till kliniken hör ett palliativt team och ett mobilt geriatriskt team som träffar patienten i hemmet.

De här yrkena finns hos oss

  • Sjuksköterskor
  • Undersköterskor
  • Läkare
  • Fotvårdsspecialister
  • Vårdadministratörer
  • Administratörer

 Yrken i regionen

Så här arbetar vi

Vi arbetar i processer inom våra olika specialiteter tillsammans med medarbetare på övriga kliniker inom den medicinska vården. Medicin- och geriatrikkliniken har fyra vårdavdelningar med 72 vårdplatser. Vi har dialysenhet, medicinmottagning och geriatrisk mottagning. Vi är omkring 300 medarbetare.

Det här värderar vi högt

Tillsammans vill vi uppnå engagemang och delaktighet, och vi vill att våra medarbetare ska kunna utvecklas på ett bra sätt. Vi strävar efter att ge jämlik och god vård samt hög tillgänglighet för patienten.

Så här utvecklar vi verksamheten

Vi arbetar bland annat enligt modellen Rätt använd kompetens (RAK). Vi försöker utveckla och hitta nya schemamodeller som bättre ska anpassas till medarbetarna. På vårdavdelningarna pågår också ett projekt att arbeta nära apotekare, så kallade ”apotekare i vården”, vilket är ett unikt projekt inom Region Jönköpings län. Vi arbetar också med mobila geriatriska team och palliativa team där läkare och sjuksköterskor besöker patienter med särskilda behov i hemmet.

Här finns vi

Medicin- och geriatrikkliniken på Värnamo sjukhus finns i södra delen av Jönköpings län. Värnamo ligger vid E4:an och har bra kommunikationer.