Kvinnokliniken i Värnamo

Kvinna som ler
Foto: Region Jönköpings län

Vi erbjuder god, säker och tillgänglig vård med hög medicinsk kompetens, både i den förebyggande kvinnohälsovården och vid graviditet, förlossning, gynekologisk sjukdom och ungdomars reproduktiva hälsa. Kvinnokliniken på Värnamo sjukhus som har ungefär 100 medarbetare har akutverksamhet med förlossningar dygnet runt.

Vi erbjuder

Vill du vara med och utveckla kvinnosjukvården och kvinnohälsovården i Värnamo och dess omnejd? Då är du välkommen till oss. Du kommer att märka att vi har en stark teamkänsla och att det är högt i tak, där alla medarbetares insats värderas högt.

Yrken hos oss

  • administrativ samordnare
  • barnmorskor
  • barnundersköterskor
  • läkare
  • sjuksköterskor
  • undersköterskor
  • vårdadministratörer

Att jobba hos oss

Som medarbetare hos oss får du använda din kompetens på rätt sätt för att ge patienten bästa möjliga vård. Kvinnokliniken har en bra arbetsmiljö. Vi har en god sammanhållning, möjligheter till arbetsrotation mellan de olika enheterna och individuell schemaplanering.

Hos kvinnokliniken på Värnamo sjukhus sker cirka 900 förlossningar årligen. Här finns en fostermedicinsk enhet där gravida undersöks med ultraljud och en integrerad BB-avdelning och gynekologisk avdelning. På BB-/gynekologiska avdelningen finns sju BB-platser och fyra platser för både planerade och akuta gynekologiska patienter vid exempelvis postoperativ vård.

På kvinnoklinikens mottagning tar vi emot kvinnor i alla åldrar med gynekologiska besvär. Där utförs även mindre gynekologiska ingrepp och tar under dagtid hand om akuta patienter. Vi har även en onkologisk enhet där vi bland annat ger cytostatikabehandlingar till våra gynekologiska cancerpatienter.  

Till kvinnokliniken hör kvinnohälsovården som har mottagningar belägna på familjecentralerna i Värnamo, Vaggeryd, Gnosjö, Gislaved och Smålandsstenar. Familjecentralen är en mötesplats för blivande föräldrar, barn och familjer. Här bedrivs en hälsofrämjande, stödjande samt generellt och tidigt förebyggande verksamhet. Familjecentralerna består av mödra- och barnhälsovård, öppen förskola samt socialtjänstens inriktning mot förebyggande arbete i gemensamma lokaler.

På kvinnohälsovården får du alltså ge hälsovård till gravida och stödja föräldrar. Du får även ge råd om preventivmedel och ta gynekologiska cellprov. Vi arbetar för att främja fysisk och psykisk hälsa med fokus på sexualitet och reproduktiv hälsa. Inom kvinnohälsovårdens verksamhet finns också ungdomsmottagningar i varje kommun, där vi arbetar med preventiv hälsa.

På kvinnohälsovården arbetar du både självständigt och i team med kollegor från övriga kvinnokliniken och med familjecentralens olika professioner.

Vi utvecklar och utvecklas

Vi fokuserar på att utveckla verksamheten både lokalt i Värnamo men också i hela Region Jönköpings län. Vi arbetar även tillsammans med Region Kalmar län och Region Östergötland, den Sydöstra sjukvårdsregionen.

Vi har en lång tradition av att arbeta med processer och med ständiga förbättringar. Stort fokus läggs på patientuppföljning och medicinska resultat.

Ett gott exempel på hur vi arbetar med förbättringar på kliniken är förlossningsprocessen. Vi jobbar med smärtlindring, trygghet och tillgänglighet och ligger i topp i nationella jämförelser.

Målet är att alla medarbetare ska delta i olika förbättringsarbeten.