Arbetsplatser

Kvinnokliniken i Värnamo

Kvinna som ler
Foto: Region Jönköpings län

Vi erbjuder god, säker och tillgänglig vård med hög medicinsk kompetens, både i den förebyggande kvinnohälsovården och vid graviditet, förlossning, gynekologisk sjukdom och ungdomars reproduktiva hälsa. Vi vill göra det bästa för dem vi är till för. Kvinnokliniken på Värnamo sjukhus har akutverksamhet med förlossningar dygnet runt. Varje år hälsar vi omkring 900 barn välkomna till världen.

Den här kompetensen söker vi

Barnmorskor, läkare, undersköterskor och vårdadministratörer.

Därför ska du jobba hos oss

Vill du vara med och påverka och utveckla kvinnokliniken i Värnamo, då är du välkommen till oss! Du kommer att märka att vi har en stark teamkänsla och att det är högt i tak, där alla medarbetares insats värderas högt.

De här yrkena finns hos oss

Kliniken har omkring 100 medarbetare inom olika yrken.

  • barnmorska
  • barnsköterska
  • kurator
  • läkare
  • sjuksköterska
  • undersköterska
  • vårdadministratör

Yrken i regionen

Så här arbetar vi

Vi arbetar processinriktat och med ständiga förbättringar. Vi följer upp alla patientgrupper via enkäter och vi strävar efter att använda rätt kompetens på rätt plats.

Det här värderar vi högt

Engagerade och delaktiga medarbetare, som aktivt är med att utveckla verksamheten. Nöjda patienter.

Så här utvecklar vi verksamheten

Ett exempel på hur vi utvecklar verksamheten på kvinnokliniken är förlossningsprocessen. Vi jobbar med smärtlindring, trygghet och tillgänglighet och vi ligger i topp vid jämförelser med andra kliniker.

Alla nya medarbetare introduceras i förbättringsmetodik. Målet är att alla medarbetare ska delta i olika förbättringsarbeten.

Här finns vi

Kvinnokliniken finns på Värnamo sjukhus, som ligger i södra delen av Jönköpings län, sju mil söder om Jönköping. Vi har mottagning, förlossning, BB och gynekologisk avdelning. I de fyra kommunerna Gislaved, Gnosjö, Vaggeryd och Värnamo finns kvinnohälsovård och ungdomsmottagningar.

Organisatoriskt tillhör kvinnokliniken verksamhetsområde kirurgisk vård i Region Jönköpings län.