ST koncept för Region Jönköpings län

Syftet med regionens ST-koncept är att tydliggöra struktur, ansvar och innehållet i specialisttjänstgöringen i Jönköpings län.

ST-koncept