Rehabiliteringscentrum

En ung kvinna sitter avslappnat i en stol

Om oss

På rehabiliteringscentrum arbetar vi med rehabilitering i den somatiska specialistsjukvården, där vi med olika professioner, kompetenser och erfarenheter stödjer patientens rehabiliteringsprocess ur ett helhetsperspektiv. Våra professioner är arbetsterapeuter, dietister, fysioterapeuter, kuratorer, logopeder och psykologer. Vi arbetar med utredning, behandling och rehabilitering. Psykologerna arbetar nästan uteslutande inom öppenvården med mottagningsverksamhet för de somatiska klinikernas patienter. Vi möter patienter från bland annat onkologen, kvinnokliniken, geriatriken, infektionskliniken, neurologen och kardiologen. PTP-psykologtjänsten är en av sju psykologtjänster. Som PTP-psykolog hos oss har du en erfaren handledare och övriga kollegor nära till hands.

Det här får du arbeta med

På rehabiliteringscentrum bedömer och behandlar du patienter med olika somatiska sjukdomar och tillstånd som ligger till grund för den psykiska ohälsan. Många somatiska tillstånd kompliceras av exempelvis sömnsvårigheter, depressivitet och ångesttillstånd. Psykologiska faktorer kan ytterligare försvåra sjukdomsförlopp, medicinsk behandling och utveckling mot livskvalitet. Behandling av psykologiska faktorer vid somatisk sjukdom kan öka följsamhet i den medicinska behandlingen och rehabiliteringen samt förbättra livskvalitet och hälsa. Om du har intresse för utredningar finns möjlighet att göra neuropsykologiska utredningar som en del av ditt uppdrag.