Habiliteringscentrum

En medarbetare spelar gitarr för några barn

Om oss

Teamen innefattar flertalet olika yrkesprofessioner så som psykologer, kuratorer, specialpedagoger, logopeder, arbetsterapeuter, fysioterapeuter, läkare, sjuksköterskor och dietister. I teamen arbetar vi tvärprofessionellt där arbetet med patienten sker både självständigt och tillsammans med andra. Habiliteringens breda uppdrag och kompetens skapar ofta möjligheter att hitta lösningar inom verksamheten. Teamarbetet ger goda möjligheter till lärande och i många kontakter kan man dra nytta av andra professioners erfarenheter även i den psykologiska bedömningen.

Teamen inom habiliteringen arbetar med personer som har intellektuell funktionsnedsättning, rörelsehinder eller neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Psykologens uppdrag är brett och innefattar såväl utredning, bedömning, utbildning, stöd och behandling. Habiliteringen arbetar med att sprida kunskap om olika diagnoser och vilka behov de medför genom föräldrautbildningar och gruppverksamhet. Arbetet inriktar sig genomgående på att ge förståelse och hjälp att hantera vardagen, både till individen själv och till dess nätverk. Såväl utrednings- som behandlingskontakter behöver ofta anpassas till individen. Kreativitet och förmåga att anpassa kommunikationen efter olika sammanhang är bra egenskaper att ha. Perspektiv från många olika teoririktningar kan med fördel integreras i arbetet. Positivt beteendestöd, motiverande samtal, lågaffektivt bemötande och tillämpad beteendeanalys är några exempel på metoder.

Det här får du arbeta med

Som PTP-psykolog inom habiliteringen kommer du till en verksamhet där det finns många psykologkollegor och erfarenhet av att ta emot och jobba med PTP-psykolog. Du arbetar med ökande grad av eget ansvar och stöd av handledare inom verksamheten. Inom yrkesgruppen träffas man flera gånger per termin och kan lyfta yrkesgemensamma frågor. Du har nära till kollegorna under veckorna och tid för förberedelse vid nya arbetsuppgifter. Utvecklingsarbeten sker löpande inom verksamheten och därför finns goda möjligheter att integrera övrigt psykologarbete med teamarbetet. Det finns både pågående utvecklingsarbeten att gå in i och en öppenhet för att skapa egna förbättringsarbeten.

Arbetet på habiliteringen ger en unik möjlighet att följa patienter över tid. Du får vara med och se både utveckling och hur olika livsförutsättningar påverkar individen i olika skeden av livet. Arbetet sker ofta i samverkan med förskola/skola, lag om stöd och service till vissa funktionshindrade och annan vård.