Barnhälsovården

En sköterska som tar hand om ett litet barn

Om oss

Barnhälsovården är en verksamhet med lång tradition av att ha PTP-psykologer som en naturlig del i verksamheten. Som PTP-psykolog hos oss blir du en del i grupp om cirka 14 psykologer som tillsammans utgör barnhälsovårdens psykologenhet. Även enhetschefen är psykolog. Vår verksamhet fokuserar på de allra minsta barnen från 0-6 år och deras familjer. Vi verkar i en kedja från graviditeten tills dess att barnet går över i förskoleklass. Vi träffar gravida med frågeställningar kring förlossning och anknytning och även i efterförloppet, då med frågeställning som till exempel förlossningsdepression. I vårt uppdrag ingår föräldrastöd som en grundpelare. Utöver det finns också ett uppdrag i att göra barnutredningar på basnivå vilka innefattar anamnesupptagning, observation, testning och återgivning. Inom barnhälsovården ställer vi inga diagnoser.

Det här får du arbeta med

Som PTP-psykolog hos oss får du tillsammans med din handledare utforma din tjänstgöringsplan. Detta för att säkerställa att du får med dig alla delar som ska ingå under ditt år hos oss. Barnhälsovården har en bredd vad gäller arbetsuppgifter och utvecklingsfrågor vilket skapar ett bra upplägg för ditt år som PTP-psykolog. Tidigare PTP-psykologer har haft föräldragrupp utifrån temat känslostarka barn vilket har upplevts som ett utvecklande inslag i PTP-tjänstgöringen. Möjlighet att handleda, föreläsa eller ha utbildningsinslag för våra sjuksköterskor brukar också vara en populär del av det övriga psykologarbetet. Känslan av delaktighet och meningsfullhet speglar av sig på ett fint sätt i vår medarbetarenkät som år efter år visar mycket goda resultat.

Välkommen att söka till en verksamhet där vi gärna blir en del i din utveckling mot en professionell identitet som psykolog!

”Att arbeta inom barnhälsovården innebär att få med sig en stor bredd av erfarenheter från olika arbetsuppgifter och samtidigt känna att ens arbete gör verklig skillnad för barnen och deras familjer. Detta i kombination med en exemplarisk arbetsmiljö, med hög tillgång till kollegialt stöd, gör att vi känner oss lyckligt lottade som får göra vår PTP just här”.

Melinda och Xiao, före detta PTP-psykologer, nu legitimerade kollegor.