Barn- och ungdomspsykiatriska kliniken

Ett sällskapspel som liknar fia med knuff

Barn- och ungdomspsykiatriska mottagningen Jönköping

Om oss

Barn- och ungdomspsykiatriska mottagningen Jönköping är en av tre öppenvårdsmottagningar inom länskliniken Nässjö, Värnamo och Jönköping som ger specialiserad vård till barn och unga med psykisk ohälsa i 13 kommuner. På kliniken finns även en gemensam vårdavdelning, belägen i Jönköping, som bedriver heldygnsvård, samt en anorexienhet för öppenvård och dagvård.

Som psykolog på Barn- och ungdomspsykiatriska mottagningen Jönköping arbetar du med bedömnings-, utrednings- och behandlingsarbete i olika former. Arbetet innebär en stor variation och en unik möjlighet till utveckling och lärande, inte bara under året som PTP-psykolog. På mottagningen i Jönköping finns det stora möjligheter till kollegialt lärande samt tillgång till regelbunden extern handledning i kognitiv beteendeterapi. På kliniknivå kan vi även erbjuda handledning i familjeterapi. De psykologer som handleder på mottagningen har kompetens inom både kognitiv beteendeterapi och psykodynamisk terapi.

Arbete i team och kollegial sammanhållning är några av våra ledord på mottagningen. Tillsammans arbetar vi aktivt för en attraktiv arbetsmiljö där vi, med utgångspunkt i vårt grunduppdrag, skapar en arbetsplats som även bygger på medarbetarens intressen och egenskaper.

Det här får du arbeta med

Som PTP-psykolog arbetar du tillsammans med teamet som består av läkare, kuratorer, sjuksköterskor, arbetsterapeuter och legitimerad psykolog där ni individuellt och gemensamt arbetar för att ge barn och ungdomar stöd till en bättre psykisk hälsa.

Förutom arbete tillsammans med barn och föräldrar får du som psykolog vara med och bidra till en bättre förståelse av barnet och dess behov genom samverkan med samarbetspartners såsom skola och socialtjänst. I din roll som psykolog får du en unik möjlighet att utifrån din kunskap och profession bidra med ett positivt och lösningsfokuserat sätt att se på barnet i vardagen. Ett arbete som ger framtidstro och hopp för barnen och deras familjer.

Varmt välkommen till barn- och ungdomspsykiatriska mottagningen i Jönköping!

Barn- och ungdomspsykiatriska mottagningen Nässjö

Om oss

Här arbetar psykologer med kvalificerat bedömnings-, utrednings- och behandlingsarbete med barn, ungdomar och deras familjer. Barn- och ungdomspsykiatriska mottagningen i Nässjö har tre primära grundvärden: systemiskt förhållningssätt, teamarbete och en hierarkifri arbetsplats där alla personer och professioner har en likvärdig ställning. Vi har högt i tak och värdesätter kollegorna och det nära arbetet i teamet. Hos oss kommer du få en erfaren handledare. Här finns också ett tillfälle att få en chef som både gjort sin praktiska tjänstgöring som psykolog på arbetsplatsen, arbetat flera år inom yrket och handlett, vilket ger stor förståelse för de utmaningar och behov som finns under året som PTP-psykolog.

Det här får du arbeta med

Du arbetar tillsammans med teamet som består av läkare, kuratorer, sjuksköterskor, arbetsterapeuter och legitimerad psykolog, i nära samverkan med skola, socialtjänst och andra vårdgivare. Detta ger en stor variation i arbetet och en unik möjlighet till utveckling och lärande inte bara under året som PTP-psykolog. Du blir erbjuden regelbunden extern handledning i kognitiv beteendeterapi, men också familjeterapi. Blir du inspirerad att arbeta med dem som är framtiden i vårt samhälle med ett gäng motiverande, inspirerande, positiva och lösningsorienterade kollegor är vi rätt arbetsplats för dig.

Varmt välkommen till barn- och ungdomspsykiatriska mottagningen i Nässjö!