AT på Höglandssjukhuset Eksjö

Sveriges bästa AT-ort 2019 och en 2:a plats 2020! Vi fortsätter vårt arbete för att vara Sveriges bästa AT-ort även kommande år och vi vill att just Du ska vara en del i det. Vi strävar hela tiden efter att hålla hög kvalitet i utbildning och ha en välkomnande atmosfär för att tillgodose trygghet och utveckling i läkarrollen.

Vårt sjukhus är i en utvecklingsfas där vi bygger och satsar för framtiden. Våren 2020 öppnade vi upp en helt ny del av sjukhuset som varit i byggprocess under många år där verksamheter som OP/IVA, Ortopeden, Barn- och ungdomsmedicin samt personalrestaurangen flyttat in i superfräscha och väl anpassade lokaler. Det finns vårdcentraler i Aneby, Eksjö, Nässjö, Tranås, Sävsjö och Vetlanda kommuner. Vi är drygt 1600 medarbetare varav 240 är läkare.

Ett lagom stort sjukhus

Ibland kan det vara svårt att hitta ett sjukhus som har den balans mellan specialisering och bredd som man söker. Vilken balans som är rätt för dig vet bara du, men på Höglandssjukhuset har många funnit vad de söker.

Våra anställda säger att sjukhuset har en bra kombination mellan högspecialiserad och ”bred” vård. Det gör att du som läkare får se och göra mycket, vilket ger ett gott lärande, utveckling och bra erfarenheter.

Sjukhuset är ändå inte större än att du känner igen de flesta och de känner igen dig. Ett "lagom" stort sjukhus med andra ord.

AT-tjänstgöring utomlands 

Med hjälp av våra välutvecklade internationella kontakter finns möjlighet till auskultation utomlands. Höglandets sjukvårdsområde erbjuder två veckor AT-tjänstgöring på sjukhus i Italien.

AT på sjukhus i Italien

Så här har vi lagt upp AT-tjänstgöringen

AT-tjänstgöringen inom Höglandets sjukvårdsområde sträcker sig över 21 månader där varje anställning påbörjas med en introduktionsvecka. Tiden fördelas på sex månader medicin inklusive geriatrik, sex månader kirurgi inklusive anestesi, ortopedi och gynekologi, tre månader psykiatri och sex månader primärvård. 

Upplägg och introduktionsvecka för AT


Ansökan och urval

Ansökan och personlig intervju ligger till grund för vårt urval. Till detta kommer obligatorisk referenstagning.

Vår målsättning är att få en kompetent grupp med skiftande karaktär, vilket vi tror gynnar såväl AT-läkarna som vårt sjukvårdsområde. Vi försöker att ha en snabb rekryteringsprocess där intervjuer sker löpande efter att ansökningar kommit in.

Antagningsbeslut sker i nära anslutning till sista ansökningsdagen. Svar från AT-läkarna önskas inom max två dagar. Under hela processen finns representanter med från vår studierektorsorganisation samt SYLF.

Vid ansökan använd vår elektroniska ansökningsblankett. Filer går att bifoga. LADOK-utdrag/läkarexamensbevis krävs.

Utländska sökande ska ha bifogat tillstånd från Socialstyrelsen att göra AT i Sverige samt goda kunskaper i svenska motsvarande nivå C1 enligt Europarådets nivåskala. Socialstyrelsen(Extern länk)