AT på Värnamo sjukhus

Välkommen till ett av Sveriges största länsdelssjukhus! Vår målsättning är att vara flexibla och lyssna till dina önskemål och på så vis kunna erbjuda den AT du vill ha. Vi tar gärna emot besök om du är nyfiken på Värnamo sjukhus.

Vilka är vi?

Värnamo sjukhus har plats för cirka  patienter 110. I våra kommuner Värnamo, Gislaved, Vaggeryd och Gnosjö finns dessutom tio vårdcentraler drivna av Region Jönköpings län och tre privata vårdcentraler. På Värnamo sjukhus arbetar cirka 1 300 medarbetare, varav ungefär 125 är läkare. Vårt upptagningsområde har cirka 96 000 invånare.

På sjukhuset kommer du i kontakt med de flesta basspecialiteterna. Sjukhusets storlek gör att du snabbt kommer in i organisationen och i ditt arbete. Sjukhuset har ett gemensamt trivselutrymme där AT-läkarna kan träffas för fika och avkoppling eller i studiesyfte.

Ansökan och urval

Ansökan och personlig intervju ligger till grund för urvalet. Till detta kommer obligatorisk referenstagning.

Målsättningen är att få en kompetent grupp med skiftande karaktär. Det tror vi gynnar såväl AT-läkarna som sjukhuset. Vi försöker att ha en snabb rekryteringsprocess där intervjuer sker löpande efter att ansökningar har kommit in. Antagningsbeslut sker i nära anslutning till sista ansökningsdagen. Under hela processen finns representanter med från AT-ledningen.

Använd vår elektroniska ansökningsblankett vid ansökan. Filer går att bifoga, CV och personligt brev. LADOK-utdrag/läkarexamensbevis och ett foto krävs.

Utländska sökande ska ha bifogat tillstånd från Socialstyrelsen att göra AT i Sverige samt goda kunskaper i svenska motsvarande nivå C1 enligt Europarådets nivåskala.
Socialstyrelsens webbplats (Extern länk)

Om du erbjuds AT-tjänst kommer vi att begära utdrag ur belastningsregistret.

Utbildning och handledarskap

Utbildning och lärande är viktigt på Värnamo sjukhus, och målsättningen är att stödja utbildningsläkarna med både utbildning och handledarskap.

I dag erbjuds alla AT-läkare upp till 3 dagars extern utbildning. Det är en del av vårt fokus på kompetensutveckling.

Som AT-läkare ges du möjlighet till auskultationsveckor och obligatorisk AT-undervisning en eftermiddag i månaden. Utöver detta har du alltid en personlig handledare på den klinik där du tjänstgör.

Utbildningar under AT-tjänstgöringen på Värnamo sjukhus:
7 kurser om sammanlagt 9 dagar utspridda under AT ges länsgemensamt: trauma, akutmedicin, bemötande 2 dagar, handledning, etik och patientsäkerhet, ledarskap för AT-läkare 2 dagar och försäkringsmedicin.

Reflektionsträffar med kurator

I Värnamo finns ett unikt koncept där du som AT-läkare har möjlighet att träffa en kurator för grupphandledning gällande din yrkesroll. Handledningen innebär att man försöker klargöra upplevelser från praktiken för att sätta in dem i ett personligt och yrkesmässigt sammanhang.

När du som AT-läkare blir handledd ansvarar du för att till handledningstillfället ta med dig upplevelser och/eller situationer ur praktiken.

Företrädesvis upplevelser som är hämtade från arbetet med patienter och samarbetet med kollegor. Du måste vara villig att arbeta med dig själv på ett yrkesmässigt och personligt plan.

Att delta i handledning är en personlig process även om handledningen förekommer i mindre grupp. Din egen insats är därför av avgörande betydelse för resultatet.

Reflektionsträffarna omfattar:

  • Systematisk genomgång av dina upplevelser från praktiken: vad hände? Vad kände och tänkte du och hur påverkade det ditt beteende i situationen?
  • Förankring/ förändring av känslor och tankar.
  • Eventuellt användande av nya erfarenheter i det dagliga arbetet.
  • Under handledningsprocessen är tanken att du ska lära känna dig själv och få tillfälle att reflektera över din yrkesroll. Denna insikt ökar möjligheten att förstå patienter och medarbetare bättre.
  • Kortfattat kan sägas att grupphandledningen handlar om processen att göra upplevelser till medvetna erfarenheter och efterhand till kunskaper som kan användas i det praktiska arbetet.

Boende

Det finns ett antal personalbostäder för uthyrning under kortare tid. Möblerad lägenhet för uthyrning högst sex månader samt omöblerad lägenhet med uthyrning högst två år. Uthyres under förutsättning att du är anställd inom Region Jönköpings län. För mer information telefon 010-244 70 69 eller mail personalbostader.varnamo@rjl.se

På Värnamos kommuns webbplats finns telefonnummer till de flesta hyresvärdar. Här kan du även anmäla intresse för bostad till olika hyresvärdar.
Hitta bostad - Värnamo kommun (varnamo.se) (Extern länk)