AT på Värnamo sjukhus

Välkommen till ett av Sveriges största länsdelssjukhus! Vår målsättning är att vara flexibla och lyssna till dina önskemål och på så vis kunna erbjuda den AT du vill ha. Vi tar gärna emot besök om du är nyfiken på Värnamo sjukhus.

Vilka är vi?

Värnamo sjukhus har plats för cirka 225 patienter. I våra kommuner Värnamo, Gislaved, Vaggeryd och Gnosjö finns dessutom tio vårdcentraler drivna av Region Jönköpings län och tre privata vårdcentraler. På Värnamo sjukhus arbetar cirka 1 300 medarbetare, varav ungefär 125 är läkare. Vårt upptagningsområde har cirka 90 000 invånare.

På sjukhuset kommer du i kontakt med de flesta basspecialiteterna. Sjukhusets storlek gör att du snabbt kommer in i organisationen och i ditt arbete. Sjukhuset har ett gemensamt trivselutrymme där AT-läkarna kan träffas för fika och avkoppling eller i studiesyfte.

Ansökan och urval

Ansökan och personlig intervju ligger till grund för urvalet. Till detta kommer obligatorisk referenstagning.

Målsättningen är att få en kompetent grupp med skiftande karaktär. Det tror vi gynnar såväl AT-läkarna som sjukhuset. Vi försöker att ha en snabb rekryteringsprocess där intervjuer sker löpande efter att ansökningar har kommit in. Antagningsbeslut sker i nära anslutning till sista ansökningsdagen. Under hela processen finns representanter med från AT-ledningen.

Använd vår elektroniska ansökningsblankett vid ansökan. Filer går att bifoga. LADOK-utdrag/läkarexamensbevis och ett foto krävs.

Utländska sökande ska ha bifogat tillstånd från Socialstyrelsen att göra AT i Sverige samt goda kunskaper i svenska motsvarande nivå C1 enligt Europarådets nivåskala.
Socialstyrelsens webbplats(Extern länk)

Om du erbjuds AT-tjänst kommer vi att begära utdrag ur belastningsregistret.

Utbildning och handledarskap

Utbildning och lärande är viktigt på Värnamo sjukhus, och målsättningen är att stödja utbildningsläkarna med både utbildning och handledarskap.

Som AT-läkare ges du möjlighet till auskultationsveckor och obligatorisk AT-undervisning en eftermiddag i månaden. Utöver detta har du alltid en personlig handledare på den klinik där du tjänstgör.
Utbildning och handledarskap

I dag erbjuds alla AT-läkare på Värnamo sjukhus en personlig kompetensutvecklingspott motsvarande 10 000 kronor. Det är en del av vårt fokus på kompetensutveckling.